מסלול מגנטון- העברת טכנולוגיה ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי לפיתוח מוצרים ולהשגת יעדים

 
 
מסלול מגנטון מעודד העברת ידע טכנולוגי שנצבר באקדמיה לשימוש בתעשייה על ידי יצירת שיתופי פעולה בין חברה ישראלית לקבוצת מחקר אקדמית. שיתוף הפעולה חושף את החברה התעשייתית להישגי מחקר רלוונטיים לתחום פעילותה ומסייע לקבוצת המחקר להפוך פיתוח אקדמי ליישום מסחרי.

מטרת המסלול

העברת טכנולוגיה ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי לפיתוח מוצרים פורצי דרך.

למי מיועד המסלול

 • לחברות בתעשייה הישראלית המעוניינות לקלוט טכנולוגיות חדשניות שפותחו באקדמיה ושואפות לפתח מוצר או לשפר מוצר קיים על בסיס מחקרים עדכניים ורלוונטיים לתחום פעילותן.
 • לקבוצות מחקר אקדמיות מטעם מוסדות מחקר אוניברסיטאים ישראליים, או מוסדות מחקר שאינם אוניברסיטאים, שאושרו על ידי זירת תשתית טכנולוגית, המעוניינות לבצע מחקר יישומי חדשני ומקורי בשיתוף פעולה עם חברה מובילה המעוניינת בטכנולוגיה רלוונטית. על המחקר להיות ממוקד בהוכחת היתכנות טכנולוגית לתעשייה ועל מוסד המחקר להיות הבעלים הבלעדיים של הידע נשוא הפרויקט​.

מה מקבלים?

 • ​מענק מחקר יישומי בשיעור של עד 66% מהתקציב המאושר, עד סכום של 3.4 מיליון שקלים לתקופה של עד 24 חודשים. קבוצת המחקר האקדמית מקבלת מלוא התקציב, כאשר 66% ממנו ניתן במסגרת מגנט, והיתר על ידי החברה השותפה.
 • מקבלי המענק פטורים מתשלום החזר תמלוגים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • ​מסחור הידע האקדמי: המסלול מסייע למוסד המחקר למסחר את הידע שפותח במחקר המדעי. החברה התעשייתית נחשפת לטכנולוגיה חדשה, ולאחר בחינתה, יכולה להטמיע אותה בחברה להמשך פיתוח מוצר חדשני ובעל פוטנציאל כלכלי או לשדרוג מוצר קיים.
 • בדיקת פוטנציאל היישום: מסגרת מגנטון מאפשרת לחברה סביבה נוחה לבדיקת פוטנציאל היישום של הטכנולוגיה שפותחה באקדמיה. ללא סביבה זו החברה הייתה מתקשה לעמוד בתהליך הטומן בחובו סיכון גדול יחסית וחוסר ודאות.
 • אפשרות למימוש זכות המסחור: בתום הפרויקט ובתום הוכחת ההיתכנות הטכנולוגית, נתונה לחברה הזכות להחליט האם לממש את הזכות למסחור ולהמשיך בתהליך עצמאי של פיתוח מוצר מסחרי מהמחקר שבוצע במשותף.

תנאי המסלול

 • פרויקט "מגנטון" חייב לכלול קבוצת מחקר אקדמית ותאגיד תעשייתי, המגלה עניין בטכנולוגיה שתפותח באקדמיה.
 • מוסד המחקר: על הטכנולוגיה המוצעת להיות בשלב של ניסויי מעבדה במוסד  המחקר, קודם להגשת הבקשה.
 • החברה התעשייתית: על החברה להיות מאוישת בכוח אדם בעל יכולת טכנולוגית  להטמיע את הפרויקט ולהמשיך בפיתוחו, וכן עליה להיות בעלת אפשרות לממש את הפוטנציאל המסחרי הגלום בטכנולוגיה החדשה.
 • במסגרת המסלול, על החברה להשלים את מימון הפעילות של קבוצת המחקר (עד 100%).
 • לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות מוסד המחקר והחברה התעשייתית, ראו את מסלול הטבה מס' 6 ואת מסמך נהלי התקצוב בעמוד זה (מצד שמאל).

קריטריונים להערכת בקשה

​ קריטריונים להערכת בקשה על ידי רשות החדשנות ניתן למצוא כאן.

קולות קוראים וזמני הגשה

​למסלול 2 מועדי הגשה בכל שנה: 15.4 ו-15.10

איך מגישים בקשה

 • ​בעמוד זה מופיע כל המידע הדרוש להגשת הבקשה, לרבות טפסים מעודכנים, נהלים והוראות.
 • קבוצת מחקר המעוניינת להגיש בקשת סיוע, תפנה לחברת היישום במוסד בו היא פועלת- לסיוע ביצירת הקשר הראשוני עם החברה התעשייתית הרלוונטית.
 • חברות תעשייתיות המעוניינות בשיתוף פעולה עם מוסד מחקר במסגרת התכנית- תפננה ישירות לחברות היישום האקדמאיות.
 • לאחר החבירה בין קבוצת המחקר לחברה התעשייתית- יש להכין תכנית עבודה משותפת ומתואמת בה מוגדרות המשימות של כל שותף והיעד המשותף לסיום התכנית.
 • הגשת טפסי הבקשה לתכנית תעשה על ידי מוסדות המחקר והחברה התעשייתית בתיאום ובשיתוף.
 • המסמכים הדרושים להגשת הבקשה לזירת תשתית טכנולוגית מפורטים בדף זה (מצד שמאל).
 • טפסי הבקשה למסלול יועברו לזירת תשתית טכנולוגית, בדואר אלקטרוני, אל: Tashtiot@innovationisrael.org.il.
 • על הבקשה לכלול קבצי וורד ואקסל וכן סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים.

לפרטים וליצירת קשר

​זירת תשתית טכנולוגית
דוא"ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il
עודכן לאחרונה בתאריך: 13/07/2017 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
לוגו רשות החדשנות

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות