מסלול מגנטון- העברת טכנולוגיה ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי לפיתוח מוצרים פורצי דרך

 
 
המסלול מעודד העברת ידע טכנולוגי מהאקדמיה לשימוש בתעשייה, על ידי יצירת שיתופי פעולה בין חברות ישראליות לקבוצות מחקר אקדמיות.

שיתוף הפעולה חושף את החברה התעשייתית להישגי מחקר רלוונטיים לתחום פעילותה ומסייע לקבוצת המחקר להפוך פיתוח אקדמי- ליישום מסחרי.

 • למסלול 2 מועדי הגשה בכל שנה: 18.4 ו-15.10 (עד השעה 08:00)

 

קהלי יעד

 • ​חברות בתעשייה הישראלית המעוניינות לקלוט טכנולוגיות חדשניות שפותחו באקדמיה ושואפות לפתח מוצר או לשפר מוצר קיים על בסיס מחקרים עדכניים ורלוונטיים לתחום פעילותן.
 • קבוצות מחקר אקדמיות מטעם מוסדות מחקר אוניברסיטאיים ישראליים, או מוסדות מחקר שאינם אוניברסיטאיים, שאושרו על  ידי זירת תשתית טכנולוגית, המעוניינות לבצע מחקר יישומי חדשני ומקורי בשיתוף פעולה עם חברה מובילה המעוניינת בטכנולוגיה רלוונטית. על המחקר להיות ממוקד בהוכחת היתכנות טכנולוגית לתעשייה ועל מוסד המחקר להיות הבעלים הבלעדיים של הידע נשוא הפרויקט.

למה כדאי?

 • ​המסלול מסייע למוסד המחקר למסחר את הידע שפותח במחקר המדעי.
 • החברה התעשייתית נחשפת לטכנולוגיה חדשה, ולאחר בחינתה, יכולה להטמיע אותה בחברה להמשך פיתוח מוצר חדשני ובעל פוטנציאל כלכלי או שדרוג מוצר קיים.
 • מסגרת מגנטון מאפשרת לחברה סביבה נוחה לבדיקת פוטנציאל היישום של הטכנולוגיה שפותחה באקדמיה, שבלעדיה החברה הייתה מתקשה לעמוד בתהליך, הטומן בחובו סיכון גדול יחסית וחוסר ודאות.
 • בתום הפרויקט ובתום הוכחת ההיתכנות הטכנולוגית, נתונה לחברה הזכות להחליט האם לממש את הזכות למסחור ולהמשיך בתהליך עצמאי של פיתוח מוצר מסחרי מהמחקר שבוצע במשותף.

מה מקבלים?

 • ​מענק מחקר יישומי בשיעור של עד 66% מהתקציב המאושר, עד סכום של 3.4 מיליון ₪, לתקופה של עד 24 חודשים.
 • מקבלי המענק פטורים מתשלום החזר תמלוגים.

תנאי המסלול

 • ​פרויקט "מגנטון" חייב לכלול קבוצת מחקר אקדמית ותאגיד תעשייתי, המגלה עניין בטכנולוגיה שפותחה באקדמיה.
 • חובות מוסד המחקר: על הטכנולוגיה המוצעת להיות בשלב של ניסויי מעבדה במוסד המחקר, קודם להגשת הבקשה.
 • חובות החברה התעשייתית: על החברה להיות מאוישת בכוח אדם בעל יכולת טכנולוגית להטמיע את הפרויקט ולהמשיך בפיתוחו, וכן עליו להיות בעל אפשרות לממש את הפוטנציאל המסחרי הגלום בטכנולוגיה החדשה.
 • במסגרת המסלול על החברה להשלים את מימון הפעילות של קבוצת המחקר (עד 100%).
 • לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות מוסד המחקר והחברה התעשייתית, ראו את הוראת הוראת המנכ"ל 8.6 ואת מסמך נהלי התקצוב בעמוד זה (מצד שמאל).

הגשת הבקשה

 • בעמוד זה מופיע לנוחיותכם כל המידע הדרוש להגשת הבקשה, לרבות טפסים מעודכנים, נהלים והוראות.
 • קבוצת מחקר המעוניינת להגיש בקשת סיוע תפנה לחברת היישום במוסד בו היא פועלת- לסיוע ביצירת הקשר הראשוני עם החברה התעשייתית הרלוונטית.
 • חברות תעשייתיות המעוניינות בשיתוף פעולה עם מוסד מחקר במסגרת התכנית- תפננה ישירות לחברות היישום האקדמאיות.
 • לאחר החבירה בין קבוצת המחקר לחברה התעשייתית- יש להכין תכנית עבודה משותפת ומתואמת בה מוגדרות המשימות של כל שותף והיעד המשותף לסיום התכנית.
 • הגשת טפסי הבקשה לתכנית תעשה על ידי מוסדות המחקר והחברה התעשייתית במשותף ובמתואם.
 • המסמכים הדרושים להגשת הבקשה לזירת תשתית טכנולוגית מפורטים בדף זה (מצד שמאל).
 • טפסי הבקשה למסלול יועברו לזירת תשתית טכנולוגית, בדואר אלקטרוני, אל: Tashtiot@innovationisrael.org.il.
 • על הבקשה לכלול קבצי מקור לא סרוקים (קבצי וורד ואקסל) וכן סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים.

ליצירת קשר

​לשאלות והתייעצות בנושאי מחקר יישומי ויצירת החיבור בין חברה תעשייתית ומוסד

מחקר, ניתן לפנות:

עודכן לאחרונה בתאריך: 15/01/2017 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
לוגו רשות החדשנות

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות