מסלול נופר- יישום תעשייתי למחקר אקדמי

 
 
מסלול נופר מעניק תמיכה במחקר היישומי באקדמיה, וכך תורם להגברת הפוטנציאל הכלכלי הגלום בו, הצפוי לבוא לידי ביטוי בצמיחת המשק והתעשייה הישראלית.
 מסלול נופר מכוון לרעיונות בעלי היתכנות טכנולוגית הזקוקים למימון לצורך מחקר יישומי ראשוני באוניברסיטאות, שאינו בשל דיו לתמיכה במסגרת מסלול מגנטון, כדי לכוונו לתחום תעשייתי בעל פוטנציאל כלכלי. מסלול נופר מוגבל לתחומי הביו-טכנולוגיה והננו-טכנולוגיה בלבד ולשנת מחקר אחת.

מטרת המסלול

גישור על הפער בין הידע הנמצא באקדמיה לבין צורכי התעשייה. כל פעילות המחקר במסגרת מסלול זה נעשית באקדמיה, אך היא מלווה בתמיכה של חברה תעשייתית הצופה פוטנציאל עסקי להישגי הפרויקט. המטרה העיקרית היא להגיע בתום הפרויקט לאבני דרך משמעותיות, שיאפשרו לגורם בתעשייה לחתום עם מוסד המחקר על הסכם למסחור הטכנולוגיה.
פעילות המחקר במסגרת המסלול תהיה בליווי מקצועי של חברה תעשייתית או גורם עסקי רלוונטי (קרן הון סיכון לדוגמה).​

למי מיועד המסלול?

 • לקבוצות מחקר אקדמיות בישראל, הפועלות במסגרת מוסד להשכלה גבוהה או מכון מחקר, המעוניינות לבצע מחקר יישומי שלא בשל דיו לתמיכה בתעשייה או במסגרת מסלול מגנטון.
 • על המחקר לכלול רעיון חדש ומקורי הדורש הוכחת היתכנות טכנולוגית, אשר יש לו מחקר בסיסי מוקדם, ותוצאותיו ניתנות ליישום בתעשייה הישראלית.

מה מקבלים?

 • מוסד מחקר הנתמך במסגרת נופר זכאי למענק של עד 90% מהתקציב המאושר שהיקפו המרבי הוא 550,000 שקלים. מסגרת הזמן לתמיכה במחקר היא 12 חודשים עם אפשרות הארכה ל-15 חודשים.
 • החברה המלווה משמשת כשותפה בהנחיה מקצועית ובקביעת יעדי המחקר, ומשתתפת במימון בשיעור של 10% מעלות הפרויקט.
 • בתום המחקר החברה המלווה מקבלת זכות ראשונים לנהל מו"מ על הסכם מסחור עם מוסד המחקר.
 • מחקר "נופר", המבוצע בשיתוף פעולה של שני מוסדות שונים, זכאי למימון של עד 660,000 שקלים.
 • מקבלי המענק פטורים מהחזר תמלוגים.​

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • למוסדות המחקר:
  - המסלול מספק תמיכה כספית ומקצועית בתהליכי המחקר ומגדיל את הסיכויים להצלחתו.
  - כל הזכויות על הידע הנצבר במחקר נשארות בידי מוסד המחקר.
 • לחברה המסחרית:
  - היכולת להשפיע, לכוון ולתמוך במחקר אקדמי איכותי שיתרום לפעילות העתידית של החברה.
  - זכות ראשונים במשא ומתן על מסחור תוצאות המחקר מול מוסד המחקר.
  - פיתוח מסחרי בתמורה להשקעה כספית מינימלית.​​​

תנאי המסלול

 • על המחקר לכלול רעיון חדש ומקורי הדורש הוכחת היתכנות טכנולוגית, אשר יש לו מחקר בסיסי מוקדם, ותוצאותיו ניתנות ליישום בתעשייה הישראלית.
 • על מוסד המחקר להיות הבעלים של הידע החדש המיועד להעברה לתעשייה, ללא גורם נוסף בעל זכות קניין על הידע.
 • על מנת להפעיל את תכנית נופר על חברה תעשייתית המגלה עניין במחקר, מעוניינת בתהליכי העברת ידע ובעלת יכולת הכוונה לפיתוח יישומים מסחריים, לחתום על הסכם עם מוסד המחקר המפרט את מעורבותה בפרויקט.
 • מוסד המחקר ידווח באופן שוטף על התקדמות הפרויקט למנהלת המסלול ולרשות החדשנות.
 • לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות מוסד המחקר והחברה המסחרית השותפה, ראו את הוראת המנכ"ל 8.7 למסלול נופר.

קריטריונים להערכת בקשה

קריטריונים להערכת בקשה על ידי רשות החדשנות ניתן למצוא כאן.

קולות קוראים וזמני הגשה

למסלול שני מועדי הגשה בכל שנה: 31.5  ו-30.11

איך מגישים בקשה

 • קבוצות מחקר המעוניינות להגיש בקשת סיוע יפנו באמצעות חברת היישום האקדמית המתאימה, אשר תגיש עבורן את טפסי הבקשה לזירת תשתית טכנולוגית.
 • חברות מסחריות המעוניינות בשיתוף פעולה עם קבוצת מחקר במסגרת התכנית ייפנו ישירות לחברות היישום האקדמאיות.
 • בדף זה מופיע כל המידע הדרוש להגשת הבקשה, לרבות טפסים מעודכנים, נהלים והוראות.
 • טפסי הבקשה למסלול יועברו על-ידי מגיש הבקשה לזירת תשתית טכנולוגית, חתומים על ידי מורשי החתימה של חברת היישום או מוסד המחקר לכתובת המייל: Tashtiot@innovationisrael.org.il
 • על הבקשה לכלול קבצי וורד ואקסל וכן סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים.​

לפרטים וליצירת קשר

​זירת תשתית טכנולוגית
דוא"ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il
עודכן לאחרונה בתאריך: 13/07/2017 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
לוגו רשות החדשנות

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות