מסלול חברות מתחילות

 
 
מסלול חברות מתחילות מיועד לחברות הזנק המעוניינות לפתח ולקדם מיזם טכנולוגי חדשני ולחדור לשוק באמצעות גיוס השקעות מהשוק הפרטי.
​המסלול מציע שלושה מסלולי-משנה: מסלול רגיל, מסלול מיעוטים ומסלול חרדים. המענק הניתן  במסגרת המסלול מהווים קרש קפיצה משמעותי עבור החברות לקראת מסחור המוצר.

מטרת המסלול

ליצור תמריץ להשקעה בחברות מתחילות, העוסקות במחקר ובפיתוח ומהוות מרכיב חיוני בעידוד הצמיחה ובהתפתחות התעשייה עתירת הידע  במדינת ישראל.

למי מיועד המסלול?

 • לחברות ישראליות בתחילת דרכן - מכל ענפי התעשייה - המעוניינות לפתח או לשדרג מוצרים חדשניים ולהמשיך לפעול ולצמוח במדינת ישראל.
 • המסלול מציע תנאים מועדפים לחברות המוחזקות על ידי יזם או יזמים מקרב אוכלוסיית בני המיעוטים ומקרב המגזר החרדי.

מה מקבלים?

 • במסגרת המסלול הרגיל המענק בשיעור של 50% מהתקציב המאושר (60% לחברות הפועלות באזורי פיתוח ו-75% לחברות הפועלות בעוטף עזה) ועד לתקרת מענק של חמישה מיליון שקלים לתקופה של עד שנתיים.
 • מסגרת מסלול בני המיעוטים/חרדים המענק בשיעור של 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של שני מיליון שקלים. חברות במסלול זה יכולות להגיש בקשת המשך למסלול רגיל חברות מתחילות עד לתקרת מענק מצטברת של 5 מיליון שקלים לתקופה מצטברת של עד שנתיים.
 • לחברה שקיבלה את אישור הוועדה למיזם ניתנת האפשרות לגייס את המימון המשלים עד שישה חודשים לאחר מועד האישור.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • עזרה בשלבי ההקמה: המסלול מאפשר לחברות הזנק צעירות להתגבר על השלבים הקשים של הקמת חברת סטארט-אפ וגיוס הון בשלב פיתוח המוצר.
  תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות ניתנת לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, והיא מהווה תו איכות לחברות בתעשייה בארץ ובעולם, מסייעת לחברה להיות אטרקטיביות ומקלה עליה במאמצי גיוס משקיעים פרטיים בהמשך הדרך.
 • איתות חיובי למשקיעים: האפשרות לגייס את המימון המשלים עד חצי שנה לאחר אישור הפרויקט מסייעת לחברות במאמצי גיוס ההשקעה בשלבי הפעילות הראשונים.
 • מודל מימון אטרקטיבי: השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח של החברה, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. החברות הזוכות בהטבות מתחייבות להחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלו, על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, אך ורק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור בהתאם להוראות תמלוגים.

תנאי המסלול

כל חברה אשר מגישה בקשה לקבלת תמיכה במסגרת התכנית תידרש לעבור בדיקת זכאות של רואה חשבון שימונה על ידי רשות החדשנות.
תנאי הסף המפורטים במסלול הטבה מס' 23:
 
מסלול רגיל
תאגיד שמתקיימים לגביו התנאים הבאים במצטבר:
 • תאגיד ישראלי
 • החברה תפעיל ותמסחר את פרויקט הבקשה בלבד
 • היקף המכירות של התאגיד אינו עולה על 1,500,000₪ (אינו עולה על 750,000 ₪ בשנה שלפני מועד הגשת הבקשה)
 • טרם חלפו 4 שנים ממועד התאגדותו ועד מועד הגשת הבקשה
 • גיוסי התאגיד אינם עולים על 6 מיליון ₪ (9 מיליון ₪ לחברה בתחום הביוטכנולוגיה),  ואינו עולה על 3 מיליון ₪ (5.4 מיליון ₪ לחברה בתחום הביוטכנולוגיה)  בשנה שקדמה להגשת הבקשה (כולל מימון שניתן על ידי רשות החדשנות או המדינה)

 

מסלול בני מיעוטים/חרדים

 • התאגיד עומד בתנאי הסף של המסלול הרגיל, אך לא תחול ההגבלה על היקף המימון שגייס התאגיד.
 • תאגיד אשר לפחות 33% מהון מניותיה (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי יזם ממגזר בני המיעוטים/חרדי, במישרין או באמצעות חברת אם, ולו לפחות 33% ממניותיו מוחזקות בדילול מלא ומועסק במשרה מלאה. במקרה של יותר מיזם אחד ממגזר בני המיעוטים/חרדי המחזיקים יחדיו לפחות 33% מהון המניות (על בסיס דילול מלא), ועדת הזנק תאשר את הרכב ההעסקה המינימאלי שלהם.
 • על היזם/יזמים/חברה לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם לחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 23 ונהלי המסלול
 • לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את מסלול הטבה 23, נהלי המסלול ואת חוק החדשנות.

קריטריונים להערכת בקשה

 • חברה שלא קיבלה תמיכה קודמת מרשות החדשנות במסגרת מסלול חממות/ חממות ביוטכנולוגיות/ מסלול מתקדם לאנרגיות מתחדשות:
  • חדשנות ותכנית היתכנות ישימה
  • סיכונים ואתגרים טכנולוגיים
  • פוטנציאל עסקי משמעותי, לרבות בשוק העולמי
  • צוות מתאים בעל פוטנציאל לעמוד בתכנית העבודה המוצעת ולהוביל את החברה להצלחה
  • הפרויקט יוצר תשואה עודפת למשק הישראלי
  • פוטנציאל להפוך לחברה תעשייתית בישראל

 

 • חברה בוגרת חממה טכנולוגית/ ביו טכנולוגית/ מסלול מתקדם במרכז הטכנולוגי לאנרגיות מתחדשות:
  • המשכו של פרויקט החממה או המרכז הטכנולוגי
  • התקדמות משמעותית במהלך תקופת הביצוע קודמת
  • פוטנציאל עסקי משמעותי
  • צוות מתאים בעל פוטנציאל לעמוד בתכנית העבודה המוצעת ולהוביל את החברה להצלחה

 

במידה וישנה סתירה בין נהלי הרשות (נוהל 200-01, 200-02, 200-03) לבין נהלי תכנית חברות מתחילות, נהלי תכנית חברות מתחילות גוברים.

קולות קוראים וזמני הגשה

​חברה המעוניינים להגיש בקשה יכולים לעשות זאת באופן שוטף במהלך השנה.

איך מגישים בקשה?

​להנחיות אודות הליך הגשת הבקשה המלא והמפורט לתכנית חברות מתחילות:

לפרטים ויצירת קשר

​לשאלות ויצירת קשר עבור יזמים המתעניינים במסלול חברות מתחילות: ContactUs@innovationisrael.org.il או בטלפון: 03-7157900.

זירת הזנק
דוא"ל: SU@innovationisrael.org.il

עודכן לאחרונה בתאריך: 10/08/2017 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
לוגו רשות החדשנות

הנחיות, נהלים והוראות