מסלול מכוני מחקר

 
 
המסלול מסייע ותומך במכוני מחקר המבצעים מחקריים יישומיים המיועדים לקידום התעשייה בישראל.

​הסיוע מתבצע בשני מסלולים שלהם ניתן לפנות במקביל:

 • מסלול תמיכה כספית בתהליכי מחקר ופיתוח בשיתוף חברה תעשייתית
 • ומסלול לסיוע לרכישת ציוד מעבדה וציוד מדעי.

קהלי יעד

​חברות מסחריות המעוניינות לשתף פעולה עם מכוני המחקר, ולהיעזר כך באופן עקיף במסלול- מוזמנות לפנות למכוני המחקר ישירות, בקישורים המופיעים מטה.

למה כדאי?

 • ​​המסלול מציע למכון המחקר, ודרכו לתעשייה, השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליכי מחקר ופיתוח, אך לא ברווחים עתידיים מתוצאות המחקר.
 • מכון המחקר המוטב יהיה פטור מתשלום החזר תמלוגים.

מה מקבלים?

 • ​מענק כספי שישמש למימון תכנית המו"פ ו/או תכנית לרכישת ציוד.
  ההטבה תינתן לתקופה של שנה, עם אפשרות להגיש בקשה לתמיכה עבור שנה נוספת.
 • הוועדה למכוני מחקר יכולה לאשר בקשה למענק לשנה שלישית לתוכנית הרלבנטית לענפי תעשייה שוועדת המחקר הכריזה עליהם כתחומים מועדפים.

תנאי המסלול ושאר קריטריונים

קריטריונים ל'מכון מחקר':

 • המכון הוא ישות משפטית עצמאית אשר עיקר פועלה הוא מחקר ופיתוח יישומי ומתן שירותי ייעוץ ובדיקה לתאגידים תעשייתיים ישראלים.
 • מכון בעל מערכת ניהול חשבונות עצמאית המפרסם מאזן מבוקר בכל שנה.
 • המכון מעסיק 15 עובדים לפחות, בעלי יכולת מדעית וטכנולוגית מוכחת הן בהשכלתם והן בעיסוקם היומיומי.
 • המכון מחזיק בבלעדיות, בבעלות או בהשכרה, מבנה וציוד המתאימים לביצוע מחקר ופיתוח ובדיקות לתעשייה.מחזיק בבלעדיות, בבעלות או בהשכרה, מבנה וציוד המתאימים לביצוע מחקר ופיתוח ובדיקות לתעשייה.
 • בעל הכנסות מתעשייה או מקרנות מחקר בין-לאומיות העולות על 15 אחוזים מכלל מחזורו השנתי.בעל הכנסות מתעשייה או מקרנות מחקר בין-לאומיות העולות על 15 אחוזים מכלל מחזורו השנתי.

 

תנאים נוספים:

במסלול התמיכה במו"פ:

 • חובת השתתפות של חברה תעשייתית במסלול, בשיעור של 10%-35% מהיקף הוצאות המו"פ, ובלבד שהחברה התעשייתית אינה משמשת קבלן משנה למכון המחקר.
 • חובת רישום הוצאות.
 • דיווח על הוצאות ועל התקדמות הפרויקט לרשות החדשנות.
 • שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. במידה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור רשות החדשנות מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם לאחוז המענק מתוך סך הוצאות המו"פ של המיזם על פי סעיף 19 ב' בחוק המו"פ.

הגשת הבקשה

הטפסים הדרושים להגשת הבקשה: 

 

על מנת לפתוח את הטופס המקוון אנא בדקו כי התקנתם את  סרגל הטפסים. בנוסף שימו לב שבשלב זה ניתן לפתוח את הטופס רק באמצעות דפדפן EXPLORER.

 

יצירת קשר ופרטים נוספים

עודכן לאחרונה בתאריך: 15/01/2017 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
לוגו רשות החדשנות

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות