להרשמה לניוזלטר של רשות החדשנות לחצו כאן
מוקד לפניות ציבור
 
     
 

 שלבי הטיפול בבקשה

 
 
שלב 1

 
 

הגשת בקשה לתמיכה במו"פ

לאחר שהחברה בחרה את המסלול והתוכנית המתאימים לה, ולאחר שהכינה את הבקשה עצמה על גבי הטפסים המיועדים לכך, מגישה החברה את בקשתה. בקשת החברה מוגשת על גבי טפסים מובנים, המתעדכנים מעת לעת ומכסים את מכלול ההיבטים של התוכנית.

גורם אחראי: חברה    נוהל מספר: 200-02​
שלב 2

קליטת הבקשה ומינוי ראש תחום

בשלב זה מתבצעת קליטת הבקשה על ידי מחלקת קליטת הבקשות ברשות החדשנות אשר מפנה את הבקשה לראש התחום המקצועי אליו מסווגת הבקשה.

 גורם אחראי: מחלקת קליטת בקשות

שלב 3

 
 ​

מינוי בודק מקצועי

ראש התחום המקצועי ממליץ על מינוי בודק מקצועי תוך התאמתו לבקשה שהוגשה ובדיקת זמינותו – החברה תקבל מכתב מלשכת המדען הראשימרשות החדשנות בו יפורט שם הבודק המקצועי.​ 

 גורם אחראי: ראש תחום מקצועי  

שלב 4

 
 

בדיקת הבקשה והגשת חוות דעת

בשלב זה מתבצעת הבדיקה המקצועית על ידי הבודק המקצועי וראש התחום. הבדיקה כוללת קריאת הבקשה, פגישה בחברה לקבלת הבהרות ומענה לשאלות, קבלת השלמות מהחברה (במידה ונדרשות), כתיבת חוות דעת מובנית על ידי הבודק המקצועי והעברתה לראש התחום.

גורם אחראי: בודק מקצועי    נוהל מספר: 300-01   
שלב 5

 
 

בדיקה פיננסית (אופציונלי)

במקביל לבדיקה המקצועית, מתבצעת לעתים בדיקה כלכלית של החברה. בדיקה זו מתבצעת בכל מקרה של בקשה ראשונה אי פעם של חברה - במקרה כזה מתבצעת גם הדרכה לחברה לגבי צורת הדיווח, המעקב אחר שעות עבודה – רואה החשבון של הלשכה יפנה אל החברה בתוך מספר ימים.
לגבי חברות שכבר הגישו בקשות בעבר, בדיקה כזו מתבצעת במידה ונראה שיש בה צורך. את הבדיקה מבצע רואה חשבון מטעם לשכת המדען הראשי ומטרתה לוודא קיום חברה על פי הנהלים וחוקי המדינה וכן את מצבה הפיננסי.

גורם אחראי: מחלקת קליטת בקשות    ​
שלב 6

 
 ​

בדיקת חוות דעת, המלצה

בשלב זה בודק ראש התחום את חוות הדעת שהעביר אליו הבודק המקצועי ומוסיף את חוות דעתו. בסיום שולח ראש התחום את חוות הדעת למרכז וועדת המחקר הרלוונטית בזירה אליה משויך המסלול בו הגישה החברה. ​ 

 גורם אחראי: ראש תחום מקצועי   נוהל מספר: 300-01  
שלב 7

 
 ​

הערות והמלצות גורמי פנים לחוות הדעת

בשלב זה מבצעים גורמים נוספים ברשות החדשנות (יועץ משפטי, קרן תמורה, וכיו"ב) בדיקה לגבי הבקשה והחברה, ומוסיפים את חוות דעתם לדיו בוועדת המחקר. מרכז וועדת המחקר מתאם את מועד דיון וועדת המחקר בו תידון הבקשה.

גורם אחראי: מרכז וועדת המחקר הרלוונטית בזירה אליה משויך המסלול בו הגישה החברה ​
 שלב 8

דיון והחלטה על אישור או דחיית הבקשה

בשלב זה נדונה הבקשה (התיק) בוועדת המחקר של הזירה אליה משויך המסלול בו הגישה החברה. הבקשה וחוות הדעת מוצגות בפני הוועדה על ידי הבודק המקצועי וראש התחום. הוועדה מחליטה באם לאשר מימון, את היקף תקציב המו"פ המאושר לתמיכה, אחוז המימון והתניות נוספות על פי המסלול והעניין. 

גורם אחראי: ראש הזירה אליה משויך המסלול בו הגישה החברה נוהל מספר: 400-01   ​
שלב 9

הודעה לחברה על החלטת הוועדה

לאחר החתימה על פרוטוקול הדיון של וועדת המחקר, נשלחת הודעה לחברה ובה פרוט החלטת הוועדה בתיק.

גורם אחראי: מרכז וועדת המחקר הרלוונטית בזירה אליה משויך המסלול בו הגישה החברה נוהל מספר: 400-01   
שלב 10

הכנת מסמכים להפעלת התכנית

בשלב זה מכינים ברשות החדשנות את המסמכים הנדרשים להפעלת התיק, ואלה נשלחים לחברה.​  

גורם אחראי: מרכז וועדת המחקר הרלוונטית בזירה אליה משויך המסלול בו הגישה החברה

שלב 11

חתימה על מסמכים ועמידה בהתניות

החברה חותמת על המסמכים. חתימה זו חיונית על מנת שניתן יהיה להפעיל את התיק ולאפשר העברת כספים לחברה על פי החלטת הוועדה.  

גורם אחראי: חברה   
שלב 12

חתימה על כתב אישור

זה הוא השלב בו מתבצע האישור הסופי להפעלת התיק בלשכת המדען הראשי.

גורם אחראי: סמנכ"ל התפעול ברשות החדשנות
שלב 13

תשלום מקדמה/עלפי דיווח תקופתי

במידה והחלטת הוועדה כוללת מתן מקדמה בתיק - זהו השלב בו תועבר המקדמה לחברה. מכאן והלאה מתנהלת פעילות שוטפת של דיווחי הוצאות, תשלומים מהלשכה לחברה וכיו"ב. נושא זה לא מופרט כאן. ​ 

גורם אחראי: כספים וחשב   נוהל מספר: 200-03  
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו