תהליך בדיקת תכניות

 
 
תפקיד מערך הבדיקה המקצועית הנו לבחון את הבקשות ולהעריכן עפ"י המדדים שקבעה וועדת המחקר בהתאם לחוק המו"פ ולהנחיות וועדת הכספים של הכנסת. הבקשות מוערכות עפ"י רמת החדשנות הטכנולוגית והפונקציונלית, ההיבט הכלכלי של תוצרי התוכנית ויכולת החברה לממש את המו"פ ואת ההיבט העסקי. 
 
במקרה של תכניות שתוף פעולה (שת"פ) בינלאומי, בוחנים ומעריכים הבודקים את איכות השת"פ ותרומתו לחברה הישראלית הן בהיבטים טכנולוגיים והן בהיבטים עיסקיים. כמו כן אמונים הבודקים על בחינת סעיפי ההוצאות ותאימותם לכללי המימון. חוות הדעת כוללת גם המלצה תקציבית. בנוסף לבדיקה המקצועית עצמה, מסייעים הבודקים לרשות החדשנות בפעילויות נוספות ומגוונות, כולן לטובת העצמת התעשייה המקומית.
 
 
שלבי הטיפול בבקשה
בדיקת הבקשה
קריטריונים להערכת בקשות
שלבי הטיפול בבקשה
בדיקת הבקשה​ קריטריונים להערכת בקשות
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו