כלים ומאגרי מידע

 
     
 

מפגש התנעה למאגד יוניהול UniHaul

 
 
תמיכה
23/07/2017 00:00
06/08/2017 00:00
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.


החזון

הקמת תשתית תקשורת יעילה, אמינה וידידותית המשפרת את חוויית המשתמש באמצעות ארכיטקטורה חכמה, רכיבים ומנגנוני בקרה מתקדמים.

 

המטרה

פיתוח טכנולוגיות תשתיתיות עבור מקטעי ה Fronthaul, ה Midhaul וה Backhaul של הרשתות הסלולריות ברמה הקווית ואלחוטית לצורך מתן פתרון הוליסטי ואופטימלי עבור הרשתות במקטעים האלו.  


נושאי המחקר במאגד לא יחפפו נושאי מחקר אחרים במאגדים קיימים

טכנולוגיות המאגד

  • פיתוח מודלים לרשת הטרוגנית וחכמה, קווית ואלחוטית, עבור מקטעי ה-Fronthaul ה-Midhaul וה-Backhaul המשלבת פעולת ערוץ משולב קווי ואלחוטי
  •   ייעול טכניקות ריבוב סטטיסטי להגדלת הנצילות האופטית
  •   שיפור ניצול ספקטרלי גבוה והשהיה מינימלית ברכיבים אופטיים
  •   פיתוח יכולות MEC (Multi Access Edge Computing)
  •   אפיון ופיתוח שירותי רשת שונים ואלגוריתמי Dynamic & Adaptive Network Slicing
  •   פיתוח מנגנוני ניהול ובקרת רשת

 

מסלול מגנ"ט תכנית מגנ"ט, היא מסלול סיוע של ברשות לחדשנות במשרד הכלכלה.  מטרתה לעודד מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשניות בחזית הידע הטכנולוגי על מנת להקנות יתרון יחסי לתעשייה הישראלית בשווקים בינלאומיים.

מאגד בתכנית מגנ"ט ברשות לחדשנות הוא התאגדות של תאגידים תעשייתיים ומוסדות מחקר אקדמיים לביצוע מו"פ של טכנולוגיות גנריות, טרום תחרותיות על בסיס שיתופי פעולה מהותיים בין חבריו, מתוך מגמה להשיג ביחד הרבה יותר מהיכולת של כל אחד בנפרד.

מפגש התנעה

ביום שלישי ה-8 באוגוסט 2017, יתקיים מפגש של נציגי חברות תעשייתיות, מוסדות אקדמיים ומוסדות מחקר שיש להם עניין להצטרף למאגד. 

המעוניינים מתבקשים לפנות בדואר אלקטרוני לזירת תשתיות טכנולוגיות, תוך ציון תחום עיסוק רלוונטי ונתונים כלליים של החברה. הזמנות למפגש ההתנעה ישלחו לגופים הרלוונטים בלבד, סמוך למועד המפגש.

 

מידע נוסף

לקבלת הזמנה למפגש ההתנעה יש לפנות לטל כנפי במייל: Tashtiot@innovationisrael.org.il​

 

למידע נוסף אודות המסלול יש לפנות אל דר' אביב זאבי במיילAviv.Zeevi@innovationisrael.org.il

 

מידע על המאגד ניתן לקבל אצל:

 

מידע על מסלולי תמיכה נוספים של הזירה  ניתן למצוא באתר האינטרנט של הזירה.

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה