משרד הכלכלה והתעשייה

כלים ומאגרי מידע

 

 שירותי המשרד

 
 
 
 
 
משרד הכלכלה והתעשייה מספק שירותים לציבור הרחב ולקהלי יעד, כגון: מעסיקים, יצואנים, יבואנים, תעשיינים, בעלי עסקים ונשים עובדות.
 
במסגרת תחומי הטיפול של המשרד: פיתוח והשקעות, סחר חוץ, פיתוח הון אנושי ותעסוקה, רגולציה ואכיפה, סחר פנים, תעשייה, מסחר וצרכנות.
 
ניתן לבחור את השירות הרצוי על פי נושא, יחידה מטפלת או מילת מפתח.
 
לחיפוש טופס בנושא מסוים, היכנסו למאגר הטפסים.
 
 
 

תוצאות 30-1 מתוך 171

שם השירותעלותשם יחידהנושא
פתח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
פתח
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
מענקים והטבות למשקיעים
אגרות רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים
אגף רישום ורישוי עיסוקים
רישום ורישוי עיסוקים
פתחאישור בחינות/פרויקטים במתכונת פנימית
פיקוח מקצועי פדגוגי
הכשרה מקצועית
פתחאישור בחינת גמר
פיקוח מקצועי פדגוגי
הכשרה מקצועית
פתחאישור בחינת גמר - ענף חינוך וטיפול
פיקוח מקצועי פדגוגי
הכשרה מקצועית
אישור לרישיון עסק עבור מתקני ספורט
בטיחות ובריאות תעסוקתית
פתחאישור מדריך מנהלי עבודה ואנשי תחזוקה
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
בטיחות ובריאות תעסוקתית
אישור מורה בקורסים המפוקחים על ידי המשרד
פיקוח מקצועי פדגוגי
הכשרה מקצועית
פתחאישור מיוחד ליבוא משקאות משכרים
מינהל תעשיות
תעשייה
יבוא
פתחאישור מכירה חופשי לתמרוקים (CFS)
פתחאישור מעבדות
מינהל תקינה
תקינה
פתחאישור משתמש סופי ליבוא חומרי גלם כימיים הכלולים באמנה הכימית (CWC)
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
תעשייה וסביבה
פתחאישור שאלוני בחינה פנימיים ופרויקט גמר פנימי - ניהול מערכות משרד (נוער)
פיקוח מקצועי פדגוגי
הכשרה מקצועית
פתחאקדמיטק - תחרות מיזמי סטודנטים
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
יחידות סמך
המדען הראשי,;יחידות סמך
המדען הראשי,;יחידות סמך
יחידות סמך
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
הזנק
פתחבחינת רישוי באדריכלות/הנדסה אזרחית-מבנים
אגף רישום ורישוי עיסוקים
רישום ורישוי עיסוקים
פתחביוטכנולוגיה- המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
המדען הראשי
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
חברות בצמיחה
פתחביוטכנולוגיה- הקרן למדעי החיים
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
יחידות סמך
המדען הראשי,;יחידות סמך
המדען הראשי,;יחידות סמך
יחידות סמך
מחקר ופיתוח
חברות בצמיחה
המדען הראשי
פתחביצוע מבדק בטיחות במעונת יום
האגף למעונות יום ומשפחתונים
מעונות יום ומשפחתונים
בקשה לאישור פתיחת פעולה
פיקוח מקצועי פדגוגי
הכשרה מקצועית
פתחבקשה לאישור קיום בחינה בענף מינהל - הנהלת חשבונות
פתחבקשה לאישור קיום בחינה בענף מינהל - כללי
פתחבקשה לאישור קיום בחינה בענף מינהל - מזכירות רפואית
פתחבקשה להתקנת צובר גפ"מ
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
בטיחות ובריאות תעסוקתית
פתחדיווח על ועדת קבלה ושאלוני בחינת כניסה לקורסים - ענף מינהל
הכשרה מקצועית
דיווח על תאונת עבודה
בטיחות ובריאות תעסוקתית
דף שירות לבדיקה
פתחהגדרת פרופיל לצורך קבלת הודעות על שינויים בדרישות הטכניות
מינהל תקינה
תקינה
פתחהגשת בקשה לחידוש רישיון קבלן כח אדם או שירות
מינהל הסדרה ואכיפה
זכויות עובדים
פתחהגשת בקשה לאי חידוש רישיון/הפסקת פעילות של חברת כח אדם או שירות
מינהל הסדרה ואכיפה
זכויות עובדים
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה