כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 עסקה ברוכלות

 
 
 

(סעיף 14)

עסקה המתבצעת בביתו, במקום עבודתו, לימודיו של הצרכן בין הצרכן לעוסק או מי מטעמו בין אם העוסק או מי מטעמו הגיע לשם בתיאום מראש ובין אם לא. עסקה המתבצעת בין צרכן לבין עוסק או מי מטעמו בכל מקום אחר שאינו מקום העסק הקבוע של העוסק.
 

 
עסקה ברוכלות מעל 50 ₪ מחייבת חוזה בכתב בהתאם לתקנות בעניין רוכלות על החוזה לכלול בין היתר את שם העוסק, כתובתו, ת.ז./ח.פ., מחיר הנכס או השירות, פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את העסקה וכו'.
 

 
 עסקה ברוכלות ניתן לבטל:
 

 
במכר – תוך 14* יום מיום עשיית העסקה ועד 14* יום מיום קבלת הנכס או מיום קבלת החוזה בכתב הכולל את הפרטים שנקבעו בתקנות.
 

 
בשרות – תוך 14* יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת חוזה בכתב הכולל את הפרטים שנקבעו בתקנות לפי המאוחר. במקרה בו מדובר בעסקה בה נרכש שירות מתמשך העסקה ניתנת לביטול כאמור לעיל בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו.
 

 
במקרה בו נרכש שירות חד פעמי ניתן לבטל את העסקה כאמור לעיל כל עוד לא הוחל במתן השירות.
 

 
  • ​מומלץ לבטל את העסקה בכתב ובדואר רשום עם אישור מסירה כדי שתהיה לכם הוכחה שביטלתם.
 

 
בעקבות ביטול על העוסק להשיב לצרכן את הכסף שקיבל ממנו ועל הצרכן להשיב לעוסק את הנכס. אם נרכש שירות מתמשך שהוחל בנתינתו על הצרכן לשלם רק את החלק היחסי בעד השירות שקיבל.
 

אם לצורך מתן השירות התקינו בבית הצרכן טובין הצרכן חייב להחזירם בעת ביטול השירות ותחול עליו חובת תשלום של 100 ₪ בגין הוצאות ההתקנה.​​​
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו