הגשת תלונה על הפקעת מחירים ויצירת קשר

 
 
שירות זה מאפשר להגיש תלונה על הפקעת מחירים המפוקחים על ידי משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד החקלאות.
יחידת תקציבים, תמחיר ופיקוח על המחירים מפעילה מנגנון רגולטורי הפועל מתוקף חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, הנועד בין היתר גם להבטיח אספקתם של מוצרים בסיסיים במחירים סבירים כגון: לחם, ומלח מאכל.
 
אגף אכיפה במסחר אמון על ביקורת יזומה בנושאי מחירים מרביים בכל חלקי הארץ וטיפול בתלונות הציבור בכל הנוגע להפקעת מחירים מרביים בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה- לחם ומלח מאכל, וכן מחירים בפיקוח משרד החקלאות- חלב שתייה, תוצרת גבינה ניגרת, חמאה, גבינות קשות וביצי מאכל באריזה קמעונאית של 12.
 
רשימת המחירים המירביים של מוצרי צריכה הנמצאים בפיקוח מחירים של משרד הכלכלה ושל משרד החקלאות

להגשת תלונה על הפקעת מחירים

מוקד אגף אכיפה במסחר:

כתובת: רחוב יפו 30 ירושלים, אגף אכיפה במסחר, משרד הכלכלה והתעשייה
טלפון: 02-6667922
פקס: 02-6231581
דוא"ל: Nourit.Veler@Economy.gov.il

לפניות כלליות בנושא פיקוח על המחירים

אגף תקציבים, תמחיר ופיקוח על המחירים:

דוא"ל: Rachel.Cohen2@Economy.gov.il

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה