תעשייה וסביבה

BannerYevu (003).png

 

 רשימת פריטי מכס המחייבים רישיון יבוא כימיקלים

 
 
 
 
 

יצרנים ויבואנים, לפניכם טבלה המרכזת את כל פריטי המכס שעבורם נדרש רישיון יבוא כימיקלים. עבור כל פרט מכס, תמצאו את הקטגוריה אליו הוא שייך ופירוט קצר של הטובין. שימו לב, בעת הגשת בקשה לקבלת הרישיון תדרשו לצרף מסמכים בהתאם לקטגוריה המתאימה (עמודה שנייה בטבלה).

select
 
 
 
פרט מכסמטהקטגוריהמטהתאור תמציתי לטוביןמטה
252321009- צמנטצמנט
252329009- צמנטצמנט
252400008- אסבסט ומוצריואסבסט
280470006- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםזרחן
281119001 - חומרי מוצא לסמיםחומצה יודית
282900006- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםכלורטים, ברומטים, יודטים
283429006- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםסודיום ניטרט
284161001 - חומרי מוצא לסמיםפוטסיום פר מנגנט
284700006- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםמימן על חמצני
285000006- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםאזיד עופרת
285200003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםכספית ותרכובותיה
290314005- כימיקלים הפוגעים באוזוןקרבון טטרא כלוריד CTC
290315003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםאתילן די כלוריד
290330005- כימיקלים הפוגעים באוזוןמתיל ברומיד, HFC ,ברומו-דיפניל אתר
290370005- כימיקלים הפוגעים באוזוןקררים HCFC
290381003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםלינדן, הקסכלורוציקלוהקסן
290382003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםאלדרין, כלורדן, הפטאכלור
290389003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםמירקס
290392003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםהקסכלורובנזן-DDT
290399002- כימיקלים מזהמים אורגניים שרידייםפנטאכלורובנזן, הקסברומודיפניל
290420006- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםמושק קסילן, וניטרוארומטי של טולואן ונפתלן
290490002- כימיקלים מזהמים אורגניים שרידייםפרפלורואוקטן סולפנט-pfos
290721006- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםסטפינט עופרת
290810003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםפנטאכלורופנול
290891003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםדינוסאב
290892003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםדיניטרואורטוקרסול ומלחיו
291010003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםטטראברומודיפנילאתר ועוד אתילן אוקסיד
291040003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםדיאלדרין
291090003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםאנדרין
291431001 - חומרי מוצא לסמיםפנילפרופן (פניללקטון)
291470003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםכלורודקון
291524001 - חומרי מוצא לסמיםאצטיק אנהידריד
291536003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםדינוסאבאצטט
291616003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםבינאפאקריל
291634001 - חומרי מוצא לסמיםפנילאצטיק אסיד
291818003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםכלורובנזילאט
291891003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםמלחים ואסטרים2,4,5T
291910003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםדיברומופרופילפוספט
292011003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםפרתיון מתיל פרתיון
292090906- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםטן, ניטרוגליצרין, ניטרוגליקול
292090906- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםאמילניטריט, בוטילניטריט
292142006- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםטטריל
292144006- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםדיפנילאמין
292243001 - חומרי מוצא לסמיםאנטראניליק אסיד
292412003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםפלורואצטאמיד, מונוקרוטופוס,פוספאמידיון
292419006- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםאוריאה ניטראט
292423001 - חומרי מוצא לסמיםאצטיל לנטראניק אסיד
292429406- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםDOT
292521003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםכלורודימפורם
292700006- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםדינול
293050003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםקאפטאפו מטאמידופוסל
293100003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםטטרא אתיל ומתיל עופרת
293290001 - חומרי מוצא לסמיםמתילן אדיאוקסיל פניל פרופן
293291001 - חומרי מוצא לסמיםאיזוספרול
293293001 - חומרי מוצא לסמיםפיפרונאל
293294001 - חומרי מוצא לסמיםסאפרול
293332001 - חומרי מוצא לסמיםפיפרידין
293369006- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםהקסוגן, אוקטוגן
310200006- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםדשנים חנקניים
310500006- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםדשנים חנקניים
3601000010- חומרי נפץאבקת חומר הודף
3602000010- חומרי נפץחומרי נפץ
3603000010- חומרי נפץמרעומים, מצתים, נפצים
380890003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםדיניטרואורטוקרסול, פנטאכלורופנול
380892003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםדוסטאבל
381400005- כימיקלים הפוגעים באוזוןתערובות של HCFC
382470005- כימיקלים הפוגעים באוזוןתערובות של HCFC
382481003- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבליםאתילן אוקסיד
382482002- כימיקלים מזהמים אורגניים שרידייםDECA, PCB,PCT
382483002- כימיקלים מזהמים אורגניים שרידייםטריס דיברומופרופילפוספט
382490305- כימיקלים הפוגעים באוזוןהמכילים דיכלורופלורואתן R141b
382490905- כימיקלים הפוגעים באוזוןהמכילים דיכלורופלורואתן R141b
3901100012- רישוי ממדינות שאין לישראל יחסים דיפלומטייםחו"ג פלסטי פוליאתילן צפיפות נמוכה
3902100012- רישוי ממדינות שאין לישראל יחסים דיפלומטייםחו"ג פלסטי פוליפרופילן
390720005- כימיקלים הפוגעים באוזוןהמכילים דיכלורופלורואתן R141b
391220006- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחונייםניטרטים של תאית
3920100012- רישוי ממדינות שאין לישראל יחסים דיפלומטייםיריעות פוליאתילן
4403000011- מוצרים מעץ שחוסנו בארסןשחוסנו בארסן או כרום
4404000011- מוצרים מעץ שחוסנו בארסןשחוסנו בארסן או כרום
4405000011- מוצרים מעץ שחוסנו בארסןשחוסנו בארסן או כרום
4406000011- מוצרים מעץ שחוסנו בארסןשחוסנו בארסן או כרום
4407000011- מוצרים מעץ שחוסנו בארסןשחוסנו בארסן או כרום
4409000011- מוצרים מעץ שחוסנו בארסןשחוסנו בארסן או כרום
4415000011- מוצרים מעץ שחוסנו בארסןשחוסנו בארסן או כרום
4418000011- מוצרים מעץ שחוסנו בארסןשחוסנו בארסן או כרום
4706000011- מוצרים מעץ שחוסנו בארסןשחוסנו בארסן או כרום
6809110012- רישוי ממדינות שאין לישראל יחסים דיפלומטייםלוחות גבס
6809190012- רישוי ממדינות שאין לישראל יחסים דיפלומטייםלוחות גבס
681140008- אסבסט ומוצריואסבסט ומוצריו
681200008- אסבסט ומוצריואסבסט ומוצריו
681320008- אסבסט ומוצריוהמכילים אסבסט
750200007- בריליום וארסןהמכילים ברליום לדנטליים
750400007- בריליום וארסןהמכילים ברליום לדנטליים
750500007- בריליום וארסןהמכילים ברליום לדנטליים
750600007- בריליום וארסןהמכילים ברליום לדנטליים
750800007- בריליום וארסןהמכילים ברליום לדנטליים
780200004 - פסולות מסוכנותהמכילים עופרת,קדיום, כספית
811219007- בריליום וארסןהמכילים ברליום לדנטליים
811229007- בריליום וארסןהמכילים ברליום לדנטליים
841500005- כימיקלים הפוגעים באוזוןהמופעלים ב R22 HCFC
841800005- כימיקלים הפוגעים באוזוןהמופעלים ב R22 HCFC
854810007- בריליום וארסןהמכילים עופרת,קדיום, כספית
9406000011- מוצרים מעץ שחוסנו בארסןשחוסנו בארסן או כרום
 

  

​​"המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי".