היחידה העוסקת בנושא

 
     
 

 ועדת אימוץ, תפקידיה וחבריה

 
 

ועדת אימוץ הינה ועדה שהוקמה מכוח סעיף 8ב' לחוק התקנים ותפקידה לבחון את השינויים בתקנים הבין-לאומיים שאומצו כתקנים ישראליים רשמיים. הועדה מקיימת בחינה כאמור בהתאם לבקשת השר או מכון התקנים הישראלי ומגבשת את המלצתה והנימוקים בעניין לשר ולמכון התקנים.

 

הרכב הועדה- ועדת אימוץ תהיה בת שלושה חברים ושני משקיפים:
 • הממונה על התקינה
 • נציג מכון התקנים הישראלי לפי המלצת המנהל הכללי של המכון מבין עובדיו
 • נציג ציבור שהוא נציג ארגוני צרכנים לפי המלצה של הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן
 • נציג ציבור התעשיינים כמשקיף
 • נציג ציבור היבואנים כמשקיף

​ 

 

החלטות והמלצות הועדה

 • גיליון תיקון מס' 1 לתקן ת"י 900 חלק 2.6 – המלצת הוועדה מיום 16.07.2015.

  "בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים" : הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי . לעמדת הוועדה מדובר בתוספת לאומית לא מחייבת (למידע בלבד) ואין לה השפעה על דרישות התקן הרשמי.
 • גיליון תיקון מס' 1 לתקן ת"י 900 חלק 2.25 - המלצת הוועדה מיום 16.07.2015

  גיליון תיקון מס' 1 לתקן ת"י 900 חלק 2.25- "בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי מיקרוגל, לרבות תנורי מיקרוגל משולבים": הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. לעמדת הוועדה מדובר בתוספת לאומית לא מחייבת (למידע בלבד) ואין לה השפעה על דרישות התקן הרשמי.
 • ת"י 484- קסדות בטיחות תעשייתיות- המלצת הוועדה מיום 6.09.2015

  ת"י 484- קסדות בטיחות תעשייתיות: הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על כל השינויים הלאומיים שבתקן. לעמדת הוועדה מדובר על התאמה לחקיקה ישראלית ולמען הסדרה ותאימות בין הדינים. הוועדה התייחסה בהרחבה לתוספת הלאומית שבסעיף 7.2 של התקן, לפיה נדרשת אזהרה לעניין החזקת הקסדה על מדף החלון האחורי של הרכב. לעמדת הוועדה מדובר בדרישה חיונית אשר אינה מהווה חסם ביבוא מכוון שבכל מקרה נדרש סימון בעברית של הוראות היצרן ולהוראות אלה מתווספת עוד אזהרה אחת כדי להבטיח שביצועי הקסדה יישמרו לאורך זמן.
 • רוויזיה ת"י 107 חלק 1- סולר : סולר למנועי דיזל, המלצת הוועדה מיום 14.12.2015.

  ת"י 107 חלק 1- סולר : סולר למנועי דיזל: הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על כל השינויים הלאומיים שבתקן: סעיף 4- הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. היות ועל פי התקן האירופי סימון המשאבות נתון להחלטה לאומית, לעמדת הוועדה לא מדובר בשינוי הלאומי. סעיף 5.2.1 - הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. לעמדת הוועדה הדרישה שבסעיף 5.2.1 חלה על הספק של הסולר לתחנות דלק ולא מהווה חסם ביבוא כי אין דרישה זאת בשלב היבוא/ייצור אלא בשלב הסופי. כמו כן, לדעתה של הוועדה הדרישה הינה חיונית לשמירת אורך החיים ותחזוקה שותפת של הרכבים ונהוגה באיחוד האירופי. סעיף 5.2.2- הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. לעמדת הוועדה מדובר בהקלה וכדי למנוע בדיקה גורפת לסולר שאינו כולל חומר MMT ו-FAME. סעיף 5.5 - הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. לעמדת הוועדה מדובר בהוספת שיטות בדיקה נוספות (אקוויולנטיות), אשר אינן משפיעות על דרישות למוצר. סעיף 5.6- הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. לעמדת הוועדה, לא מדובר בשינוי לאומי היות ותקן המאומץ קובע שכל מדינה תקבע את הדרישות בהתאם לתנאי האקלים בה.
 • ת"י 41- "תרכיזי עגבניות מעובדים"- המלצת הוועדה מיום 10.04.2016

  ת"י 41- "תרכיזי עגבניות מעובדים": הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה על כל השינויים הלאומיים שבתקן. לעמדת הוועדה מדובר בשינויים הלאומיים שמאפשרים לייצר מוצרים נוספים לאלו שמוגדרים בתקן הבין לאומי , אשר מאומץ כתקן ישראלי. לעמדת הוועדה בשינויים אלו אין פגיעה בבריאות הציבור והשינויים אינם מהווים חסם ביבוא.
 • ת"י 216- " שמנים צמחיים"- המלצת הוועדה מיום 10.04.2016

  ת"י 216- "שמנים צמחיים": הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה על כל השינויים הלאומיים שבתקן. להלן מסקנות הוועדה: סעיף 3 – לעמדת הוועדה, מדובר בהקלה והתאמה לשמנים המגיעים מדרום אמריקה (אשר אינם מתאימים לתקן הקודקס). כמו כן, אין בשינוי השפעה על איכות השמן או בריאות הצרכן והוא מעיד על מקור שמן הסויה בלבד. סעיף 4- לעמדת הוועדה מדובר על התאמה לחקיקה ישראלית ולמען הסדרה ותאימות בין הדינים וכדי לאפשר יישום של הדרישה באופן מלא מבלי לחפש ידע נוסף בדינים שונים החלים על המצרך. סעיף 5 – לעמדת הוועדה מדובר על התאמה לחקיקה ישראלית ולמען הסדרה ותאימות בין הדינים וכדי לאפשר יישום של הדרישה באופן מלא מבלי לחפש ידע נוסף בדינים שונים החלים על המצרך. לעניין סעיף 5.5 הוספה דרישה המבוססת על הדירקטיבה האירופאית ועל המסמך של ארגון ה-FEDIOL. סעיף 7 – לעמדת הוועדה, מדובר בהתאמת הסימון לתקינה וחקיקה ישראלית (ת"י 1145). סעיף 1.7 בנספח- לעמדת הוועדה מדובר בהוספת אפשרות לבטא את ערכי החומציות בשיטה נוספת ולא מדובר בשינוי הלאומי. סעיף 1.8 בנספח- ההחלטה התקבלה לאור עמדת משרד הבריאות (במדינת ישראל יש שימוש חוזר בשמנים צמחיים לצורך טיגון עמוק), בירור מול וועדת הקודקס לשמנים (חברי ועדת הקודקס סברו שיש לקבוע ערך פרואקסיד 5 והמדינה היחידה שהתנגדה הייתה מלזיה) ולאור הנימוקים של חברי וועדת המומחים .
 • ת"י 4007 חלק 1- "ריהוט- מיטות קומתיים ומיטות גבוהות: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות"- המלצת הוועדה מיום 10.04.2016

  ת"י 4007 חלק 1- "ריהוט- מיטות קומתיים ומיטות גבוהות: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות": הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על שינוי לאומי בסעיף 3.1 שבתקן. לעמדת הוועדה מדובר בשינוי הנדרש להבטחת בטיחות המשתמשים.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו