היחידה העוסקת בנושא

 
     
 

 ועדת אימוץ, תפקידיה וחבריה

 
 

ועדת אימוץ הינה ועדה שהוקמה מכוח סעיף 8ב' לחוק התקנים ותפקידה לבחון את השינויים בתקנים הבין-לאומיים שאומצו כתקנים ישראליים רשמיים. הועדה מקיימת בחינה כאמור ומגבשת את המלצתה והנימוקים בעניין לשר ולמכון התקנים.

 

הרכב הועדה- ועדת אימוץ תהיה בת ארבעה חברים ושני משקיפים:
 • הממונה על התקינה
 • נציג שתמנה לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, שהוא בעל השכלה בתחומי ההנדסה, האדריכלות, או הטכנולוגיה. 
 • נציג ציבור שהוא נציג ארגוני צרכנים לפי המלצה של הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן
 • עובד משרד האוצר המכהן בועד הפועל
 • נציג ציבור היבואנים כמשקיף

​ ​

 

החלטות והמלצות הועדה

מספר תקןמטהשם התקןמטהתאריך דיוןמטהקישור להחלטה  
61008 חלק 1- "מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות"ת"י 61009 חלק 1 – "מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות"05/01/2018 פרוטוקול וועדת אימוץ 05.01.2017
ת"י 14304מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמיתקני תעשייה - מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF) המיוצרים במפעל - מפרט דרישות10/08/2017 ת"י 14304 ND
ת"י 1505 חלק 2מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור: מערכות אוסמוזה הפוכה15/06/2017 ת"י 1505 חלק 2 - מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה (מהדורה יולי 2017)
12227 חלק 1לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (מהדורה 2016)15/06/2017 ND 12227-1-מתוקן
ת"י 562ת"י 562-2 - בטיחות צעצועים: דליקוּת (מהדורה מאי 2015) ת"י 562-3 - בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים (מהדורה אוגוסט 2015) ת"י 562-7 - בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות – דרישות ושיטות בדיקה (מהדורה אוגוסט 2015)15/06/2017 ND 562-2 מתוקן
ת"י 12586אבזרים לטיפול בילדים - מחזיק מוצץ: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה15/06/2017 ND TABLE_SI12586
14036מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות הקפצה לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה08/06/2017 ת"י 14036 - מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות הקפצה לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
ת"י 47נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים08/06/2017 n.d 47 - סופי.xlsx
1498 חלקים 2-7מתקני משחקים ,מהדורת 2011 ות"י 1498 חלק 1 מהדורה 201608/06/2017 1498 על חלקיו- טבלת השינויים.xls
ת"י 5115 חלק 1יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - דרישות בטיחות08/06/2017 5115-1 _2015 nd מתוקן (5).xlsx
ת"י 900 חלק 211/05/2017 nd for 900_2_6 (2).xlsx
ת"י 20 חלק 111/05/2017 w1_2017-540-4-168245.doc
ת"י 6294 חלקים 1,2,3- אכרזת רשמיות11/05/2017 6294_nd_3-2017.xlsx
ת"י 20 חלק 2.8מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד04/05/2017 nd for 20_2_8 (2) (3).xlsx
ת"י 20 חלק 2.20מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה04/05/2017 nd for 20_2_20 (2).xlsx
ת"י 900 חלק 1בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות06/02/2017 w1_2017-540-4-166214 מעוצב (3) (3).doc
ת"י 5383מגבהים לרכב05/01/2017 5383
ת"י 122005/01/2017 w1_2017-540-4-167937.doc
ת"י 32 חלק 1.1תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרמים עד 16 אמפר - דרישות כלליות05/01/2017 doh 40 _ 32_1_1_ jan 2017 ___new nd (2) (3) (2).xlsx
ת"י 900 חלק 2.24בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח04/01/2017 900-2-24 nd for iec60335-2-24 - 2012 29.3.2017 (5) (2).xlsx
ת"י 61008 חלק 1, ת"י 61009 חלק 1 פרוטוקול וועדת אימוץ 05.01.2017
 • גיליון תיקון מס' 1 לתקן ת"י 900 חלק 2.6 – המלצת הוועדה מיום 16.07.2015.

  "בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים" : הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי . לעמדת הוועדה מדובר בתוספת לאומית לא מחייבת (למידע בלבד) ואין לה השפעה על דרישות התקן הרשמי.
 • גיליון תיקון מס' 1 לתקן ת"י 900 חלק 2.25 - המלצת הוועדה מיום 16.07.2015

  גיליון תיקון מס' 1 לתקן ת"י 900 חלק 2.25- "בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי מיקרוגל, לרבות תנורי מיקרוגל משולבים": הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. לעמדת הוועדה מדובר בתוספת לאומית לא מחייבת (למידע בלבד) ואין לה השפעה על דרישות התקן הרשמי.
 • ת"י 484- קסדות בטיחות תעשייתיות- המלצת הוועדה מיום 6.09.2015

  ת"י 484- קסדות בטיחות תעשייתיות: הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על כל השינויים הלאומיים שבתקן. לעמדת הוועדה מדובר על התאמה לחקיקה ישראלית ולמען הסדרה ותאימות בין הדינים. הוועדה התייחסה בהרחבה לתוספת הלאומית שבסעיף 7.2 של התקן, לפיה נדרשת אזהרה לעניין החזקת הקסדה על מדף החלון האחורי של הרכב. לעמדת הוועדה מדובר בדרישה חיונית אשר אינה מהווה חסם ביבוא מכוון שבכל מקרה נדרש סימון בעברית של הוראות היצרן ולהוראות אלה מתווספת עוד אזהרה אחת כדי להבטיח שביצועי הקסדה יישמרו לאורך זמן.
 • רוויזיה ת"י 107 חלק 1- סולר : סולר למנועי דיזל, המלצת הוועדה מיום 14.12.2015.

  ת"י 107 חלק 1- סולר : סולר למנועי דיזל: הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על כל השינויים הלאומיים שבתקן: סעיף 4- הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. היות ועל פי התקן האירופי סימון המשאבות נתון להחלטה לאומית, לעמדת הוועדה לא מדובר בשינוי הלאומי. סעיף 5.2.1 - הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. לעמדת הוועדה הדרישה שבסעיף 5.2.1 חלה על הספק של הסולר לתחנות דלק ולא מהווה חסם ביבוא כי אין דרישה זאת בשלב היבוא/ייצור אלא בשלב הסופי. כמו כן, לדעתה של הוועדה הדרישה הינה חיונית לשמירת אורך החיים ותחזוקה שותפת של הרכבים ונהוגה באיחוד האירופי. סעיף 5.2.2- הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. לעמדת הוועדה מדובר בהקלה וכדי למנוע בדיקה גורפת לסולר שאינו כולל חומר MMT ו-FAME. סעיף 5.5 - הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. לעמדת הוועדה מדובר בהוספת שיטות בדיקה נוספות (אקוויולנטיות), אשר אינן משפיעות על דרישות למוצר. סעיף 5.6- הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. לעמדת הוועדה, לא מדובר בשינוי לאומי היות ותקן המאומץ קובע שכל מדינה תקבע את הדרישות בהתאם לתנאי האקלים בה.
 • ת"י 41- "תרכיזי עגבניות מעובדים"- המלצת הוועדה מיום 10.04.2016

  ת"י 41- "תרכיזי עגבניות מעובדים": הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה על כל השינויים הלאומיים שבתקן. לעמדת הוועדה מדובר בשינויים הלאומיים שמאפשרים לייצר מוצרים נוספים לאלו שמוגדרים בתקן הבין לאומי , אשר מאומץ כתקן ישראלי. לעמדת הוועדה בשינויים אלו אין פגיעה בבריאות הציבור והשינויים אינם מהווים חסם ביבוא.
 • ת"י 216- " שמנים צמחיים"- המלצת הוועדה מיום 10.04.2016

  ת"י 216- "שמנים צמחיים": הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה על כל השינויים הלאומיים שבתקן. להלן מסקנות הוועדה: סעיף 3 – לעמדת הוועדה, מדובר בהקלה והתאמה לשמנים המגיעים מדרום אמריקה (אשר אינם מתאימים לתקן הקודקס). כמו כן, אין בשינוי השפעה על איכות השמן או בריאות הצרכן והוא מעיד על מקור שמן הסויה בלבד. סעיף 4- לעמדת הוועדה מדובר על התאמה לחקיקה ישראלית ולמען הסדרה ותאימות בין הדינים וכדי לאפשר יישום של הדרישה באופן מלא מבלי לחפש ידע נוסף בדינים שונים החלים על המצרך. סעיף 5 – לעמדת הוועדה מדובר על התאמה לחקיקה ישראלית ולמען הסדרה ותאימות בין הדינים וכדי לאפשר יישום של הדרישה באופן מלא מבלי לחפש ידע נוסף בדינים שונים החלים על המצרך. לעניין סעיף 5.5 הוספה דרישה המבוססת על הדירקטיבה האירופאית ועל המסמך של ארגון ה-FEDIOL. סעיף 7 – לעמדת הוועדה, מדובר בהתאמת הסימון לתקינה וחקיקה ישראלית (ת"י 1145). סעיף 1.7 בנספח- לעמדת הוועדה מדובר בהוספת אפשרות לבטא את ערכי החומציות בשיטה נוספת ולא מדובר בשינוי הלאומי. סעיף 1.8 בנספח- ההחלטה התקבלה לאור עמדת משרד הבריאות (במדינת ישראל יש שימוש חוזר בשמנים צמחיים לצורך טיגון עמוק), בירור מול וועדת הקודקס לשמנים (חברי ועדת הקודקס סברו שיש לקבוע ערך פרואקסיד 5 והמדינה היחידה שהתנגדה הייתה מלזיה) ולאור הנימוקים של חברי וועדת המומחים .
 • ת"י 4007 חלק 1- "ריהוט- מיטות קומתיים ומיטות גבוהות: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות"- המלצת הוועדה מיום 10.04.2016

  ת"י 4007 חלק 1- "ריהוט- מיטות קומתיים ומיטות גבוהות: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות": הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על שינוי לאומי בסעיף 3.1 שבתקן. לעמדת הוועדה מדובר בשינוי הנדרש להבטחת בטיחות המשתמשים.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו