הודעות הממונה על התקינה בדבר הענקת  אישור תקן רשמי  (קבוצות יבוא)

 
 
 
 
כל המוצרים המיובאים  לישראל ואשר חל עליהם תקן רשמי  המחייב בדיקה במכון התקנים לשם קבלת אישור שחרור מהמכס, נחלקים לארבע רמות בדיקה, לפי רמת הסיכון הטמונה בהם. ההודעות המפורטות מטה מתריעות על שינוי או כוונה להעביר תקן או חלקו בין קבוצות היבוא השונות. 
 
 
כותרתמטהסוג עידכוןמטהקישור למסמך   תאריך עדכוןמטה
הודעה בדבר כוונה לעדכן קבוצות יבוא עבור ת"י 2302 חלק 1כוונה לעדכןקובץ להורדה23/12/2019
הודעה בדבר כוונה לעדכן קבוצות יבוא עבור ת"י 562כוונה לעדכןקובץ להורדה23/12/2019
עדכון קבוצות יבוא לתקן רשמי "ת"י 62776"שינויקובץ להורדה04/12/2019
הודעה בדבר כוונה לעדכן קבוצות יבוא עבור ת"י 62776כוונה לעדכןקובץ להורדה30/10/2019
עדכון קבוצות יבוא לתקן רשמי 900 חלק 1שינויקובץ להורדה08/09/2019
עדכון הודעה מיום 27.3.2017 בעניין תקן 900 חלק 2.15שינויקובץ להורדה20/08/2019
עדכון קבוצות יבוא לתקן רשמי - "ת"י 62560"שינויקובץ להורדה19/08/2019
פרסום כוונה לקביעת קבוצות בהוראות הממונה על התקינה בדבר הענקת אישור תקן רשמי - תקן 62560כוונה לעדכןקובץ להורדה06/08/2019
הודעה לציבור על כוונה לשיוך תקן רשמי לקבוצת יבוא - ת"י 2302, חלק 1כוונה לעדכןקובץ להורדה20/02/2019
פרסום כוונה לשינוי קבוצות בהוראות הממונה על התקינה בדבר הענקת אישור תקן רשמיכוונה לעדכןקובץ להורדה19/11/2018
פרסום כוונה לשינוי קבוצות בהוראות הממונה על התקינה בדבר הענקת אישור תקן רשמי - ת"י 636כוונה לעדכןקובץ להורדה24/10/2018
ת"י 14372 "מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, כף ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות" שינויקובץ להורדה02/05/2018
פרסום רשמי על שינוי - ת"י 5378 (כניסה לתוקף 1.3.2018) שינויקובץ להורדה07/02/2018
פרסום רשמי על שינוי - ת"י 1516 חלק 1 (כניסה לתוקף 19.1.2018)שינויקובץ להורדה21/12/2017
שינוי הוראות הממונה על התקינה במשרד הכלכלה - ת"י 5418שינויקובץ להורדה30/10/2017
פרסום הכוונה לשינוי קבוצת ייבוא מתקני משחקים מתנפחים לפי ת"י 5378כוונה לעדכןקובץ להורדה16/10/2017
הכוונה לשינוי קבוצה של מזרנים בחלות ת"י 5418 (מקבוצה 1 לקבוצה 2א) כוונה לעדכןקובץ להורדה23/07/2017
כוונה לשינוי קבוצות בהוראות הממונה על התקינה בדבר הענקת אישור תקן רשמי - ת"י 1516 חלק 1, ת"י 1516 חלק 2כוונה לעדכןקובץ להורדה19/07/2017
שינוי הוראות הממונה על התקינה במשרד הכלכלה בדבר הענקת אישור תקן רשמי - ת"י 60065, ת"י 60950שינויקובץ להורדה14/06/2017
כוונה לשינוי קבוצות בהוראות הממונה על התקינה בדבר הענקת אישור תקן רשמי - ת"י 60065, ת"י 60950כוונה לעדכןקובץ להורדה23/04/2017
הודעה בעניין דחיית העברה לקבוצה 2א' של מכונות הקפה הביתיות שאינן מחוברות לרשת הספקת המים שינויקובץ להורדה27/03/2017
שינוי הוראות הממונה - סדרת ת"י 900שינויקובץ להורדה01/03/2017
שינוי הוראות הממונה - קבוצות תקניםשינויקובץ להורדה01/03/2017
הכוונה לשינוי הקבוצה של סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards" בתקן 900 חלק 2.15 "בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים"כוונה לעדכןקובץ להורדה01/01/2017
כוונה להעביר קבוצה את ת"י 1003 חלק 1.2 עדכון מס' 2כוונה לעדכןקובץ להורדה26/06/2016
תיקון הודעה מדצמבר 2015 על הכוונה להעביר קבוצה את ת"י 1003 חלקים 1.1 ו-1.2 כוונה לעדכןקובץ להורדה10/01/2016
כוונה להעביר קבוצות יבוא (דרישות EMC לתקני חשמל) - דצמבר 2015כוונה לעדכןקובץ להורדה21/12/2015
כוונה להעביר קבוצות יבוא - דצמבר 2015כוונה לעדכןקובץ להורדה08/12/2015
כוונה להעביר קבוצת ייבוא - ת"י 900 חלק 2.24 פברוארכוונה לעדכןקובץ להורדה01/02/2015
פרסום רשמי על שינוי - קבוצת תקנים בתחום חשמל ואלקטרוניקהשינויקובץ להורדה24/12/2014
פרסום רשמי על שינוי - ת"י 60898 חלק 1; ת"י 61008 חלק 1; ת"י 61009 חלק 1; ת"י 938 חלק 3שינויקובץ להורדה10/12/2014
כוונה להעביר קבוצת ייבוא - ת"י 20 חלק 1 וחלקי 2 המחייבים מכוחו; ת"י 900 חלק 2.6כוונה לעדכןקובץ להורדה01/12/2014
פרסום רשמי על שינוי - תיקון טעות סופר בנוגע לפרסום ת"י 900 חלק 2.7שינויקובץ להורדה24/10/2014
פרסום רשמי על שינוי - תיקון טעות סופר בנוגע לפרסום ת"י 900 חלק 2.7שינויקובץ להורדה23/10/2014
כוונה להעביר קבוצת ייבוא - ת"י 60898 חלק 1; ת"י 61008 חלק 1; ת"י 61009 חלק 1כוונה לעדכןקובץ להורדה01/10/2014
פרסום רשמי על שינוי - ת"י 33; ת"י 900 חלק 2.30; ת"י 900 חלק 2.35שינויקובץ להורדה02/09/2014
כוונה להעביר קבוצת ייבוא - ת"י 938 חלק 3כוונה לעדכןקובץ להורדה01/09/2014
כוונה להעביר קבוצת ייבוא - קבוצת תקנים בתחום חשמל ואלקטרוניקהכוונה לעדכןקובץ להורדה06/07/2014
פרסום רשמי על שינוי - קבוצת תקנים בתחום חשמל ואלקטרוניקהשינויקובץ להורדה01/07/2014
פרסום רשמי על שינוי - ת"י 994 חלק 1; ת"י 60065שינויקובץ להורדה01/06/2014
פרסום רשמי על שינוי - קבוצת תקנים בתחום חשמל ואלקטרוניקהשינויקובץ להורדה01/05/2014
כוונה להעביר קבוצת ייבוא - ת"י 1113כוונה לעדכןקובץ להורדה01/11/2013
פרסום רשמי על שינוי - ת"י 1117 ות"י 14765שינויקובץ להורדה01/11/2013
פרסום רשמי על שינוי - ת"י 33 חלק 1שינויקובץ להורדה01/11/2013
פרסום רשמי על שינוי - תקן ת"י 900 חלק 1 וחלק 2.15שינויקובץ להורדה01/11/2013
פרסום רשמי על שינוי - תקן ת"י 900 חלק 1 וחלק 2.15שינויקובץ להורדה02/10/2013
פרסום רשמי על שינוי - ת"י 33 חלק 1שינויקובץ להורדה01/10/2013
כוונה להעביר קבוצת ייבוא - ת"י 1117 ות"י 14765כוונה לעדכןקובץ להורדה21/05/2013
פרסום רשמי על שינוי - ת"י 900 חלק 1 וחלק 2.15שינויקובץ להורדה01/01/2013
כוונה להעביר קבוצת ייבוא - ת"י 60432 חלק 2כוונה לעדכןקובץ להורדה09/05/2011
כוונה להעביר קבוצת ייבוא - ת"י 5694כוונה לעדכןקובץ להורדה07/04/2011
כוונה להעביר קבוצת ייבוא - ת"י 5378כוונה לעדכןקובץ להורדה06/03/2011
כוונה להעביר קבוצת ייבוא - ת"י 5433 על חלקיוכוונה לעדכןקובץ להורדה09/01/2011
כוונה להעביר קבוצת ייבוא - ת"י 900 חלק 1 ות"י 900 חלק 2.15כוונה לעדכןקובץ להורדה10/09/2009
פרסום רשמי על שינוי - שינויים משנת 2008 (לא עדכני)שינויקובץ להורדה07/05/2008
כוונה להעביר קבוצת ייבוא - ת"י 1898כוונה לעדכןקובץ להורדה01/07/2006
פרסום רשמי על שינוי - ת"י 562 (פרסום ישן)שינויקובץ להורדה
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה