היחידה העוסקת בנושא

 

 מנוע חיפוש תקנים רשמיים

 
 
 
 
 

יצרנים ויבואנים, לפניכם מנוע חיפוש של רשימת התקנים הרשמיים בישראל, שימו לב הרשימה כוללת תקנים רשמיים המצויים בתוקף בלבד.

 

חדש - ניתן לעיין בתקנים שהועברו לבחינת הממונה על התקינה ובתקנים רשמיים ללא תשלום – לפורטל הייעודי לצורך כך לחץ כאן. 

 

המנוע חיפוש לתקנים רשמיים- הנחיות כלליות.

select
 
 
 
המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.
 
שימו לב להערות בכוכבית המופיעות לצד תקני מזון, כדלהלן:
*    אולם על המוצר חלות כל הדרישות או המגבלות שמטרתן הגנה על בריאות הציבור
**  בטלות רק הדרישות המגבילות את הגודל והמידה של המכלים
מספר תקןשם התקןמועד המהדורה העדכניתחובת תו תקןהתקן נמצא בתהליך
פתח הכלת"י 1צמנט: צמנט רגילפברואר 2015לא
פתח הכלת"י 5 חלק 1בלוקי בטון: בלוקי קיראפריל 1999לא
פתח הכלת"י 6אריחי רצפה מטראצוספטמבר 2010לא
פרסום גיליון תיקון
הסרת רשמיות
פתח הכלת"י 8מוצרי בטון טרומיים לריצוףספטמבר 1995לא
פתח הכלת"י 19אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטוןאפריל 2002לא
פתח הכלת"י 20 חלק 1מנורות: דרישות כלליות ובדיקותיוני 2018לא
רביזיה
פתח הכלת"י 20 חלק 2.1מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליותיולי 1997לא
פתח הכלת"י 20 חלק 2.2מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחהיולי 2014לא
פתח הכלת"י 20 חלק 2.3מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת כבישים ורחובותנובמבר 2015לא
פתח הכלת"י 20 חלק 2.4מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליותדצמבר 2001לא
רביזיה
פתח הכלת"י 20 חלק 2.5מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות הצפהנובמבר 2017לא
פתח הכלת"י 20 חלק 2.6מנורות: מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להטספטמבר 1998לא
פתח הכלת"י 20 חלק 2.7מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינותספטמבר 1998לא
פתח הכלת"י 20 חלק 2.8מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי ידנובמבר 2018לא
פתח הכלת"י 20 חלק 2.9מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות)ספטמבר 1998לא
פתח הכלת"י 20 חלק 2.10מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות לילדיםספטמבר 2009לא
פתח הכלת"י 20 חלק 2.11מנורות: מנורות לאקווריוןיוני 2015לא
פתח הכלת"י 20 חלק 2.17מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה וקולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו)ספטמבר 1998לא
רביזיה
פתח הכלת"י 20 חלק 2.18מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומיםנובמבר 2015לא
פתח הכלת"י 20 חלק 2.19מנורות: מנורות למובלי אוויר (דרישות בטיחות)ספטמבר 1998לא
פתח הכלת"י 20 חלק 2.20מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורהינואר 2018לא
פתח הכלת"י 20 חלק 2.22מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירוםמרץ 2019לא
פתח הכלת"י 20 חלק 2.23מנורות: דרישות מיוחדות - מערכות תאורה לנורות להט למתח נמוך מאודספטמבר 2009לא
פתח הכלת"י 20 חלק 2.25מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואייםספטמבר 2009לא
פתח הכלת"י 23 חלק 3מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות לבודות סובבותפברואר 2015לא
פתח הכלת"י 27צינורות גליליים מבטון ומבטון מזויןמאי 2010לא
פתח הכלת"י 32 חלק 1.1תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרמים עד 16 אמפר - דרישות כלליותספטמבר 2017לא
פתח הכלת"י 32 חלק 2.5תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמיםנובמבר 2007כן
פתח הכלת"י 33 חלק 1מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליותנובמבר 2007לא
רביזיה
פתח הכלת"י 34ריבות, מרמלדות, קרישים, קונפיטורות ופובידלאוגוסט 1993לא
רביזיה
פתח הכלת"י 36שוקולדינואר 1996לא
רביזיה
פתח הכלת"י 37 חלק 1לבידים: לבידים רגיליםיולי 1985לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 37 חלק 2לבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץיוני 1985לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 38חלבת שומשומיןספטמבר 1990לא
רביזיה
פתח הכלת"י 39שיטות בדיקה למוצרי פרי-הדר הומוגנייםדצמבר 1989לא
פתח הכלת"י 41תרכיזי עגבניות מעובדיםאוגוסט 2019לא
פתח הכלת"י 46קמח חיטהנובמבר 2006לא
רביזיה
פתח הכלת"י 47נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעיםיוני 2018לא
רביזיה
הסרת רשמיות
פתח הכלת"י 52מיצי פירות ונקטרי פירותנובמבר 2020לא
פתח הכלת"י 55חלב פרה גולמידצמבר 2000לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 56שימורי אפונה ירוקהיוני 1976לא
פתח הכלת"י 56שימורי ירקות בעלי חומציות נמוכהאוגוסט 2019לא
פתח הכלת"י 58שימורי ירקות כבושים, או מוחמצים בחומץ או בחומצות מאכלאפריל 2002לא
רביזיה
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 61 חלק 1מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכהדצמבר 2019לא
פתח הכלת"י 61 חלק 2מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה קשהדצמבר 2019לא
פתח הכלת"י 66מטפים מיטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה: המטפהאפריל 2019כן
פתח הכלת"י 69מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמימאי 2012כן
רביזיה
פתח הכלת"י 70 חלק 1מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): תכן ומבנהמרץ 2013לא
רביזיה
פתח הכלת"י 70 חלק 2מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): בדיקות תקופתיותמרץ 2013לא
פתח הכלת"י 90 חלק 1בנזין לרכב מנועי: בנזין המכיל עופרתספטמבר 1995לא
הסרת רשמיות
פתח הכלת"י 90 חלק 2בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרתספטמבר 2014לא
רביזיה
פתח הכלת"י 100קרוסיןפברואר 2006לא
רביזיה
פתח הכלת"י 107 חלק 1סולר: סולר למנועי דיזלנובמבר 2011לא
רביזיה
פתח הכלת"י 107 חלק 2סולר: סולר להסקהמאי 2001לא
פתח הכלת"י 112פלחי אשכוליות משומרים על-ידי טיפול בחוםמרץ 1975לא
רביזיה
פתח הכלת"י 113פלחי תפוזים משומרים על-ידי טיפול בחוםמרץ 1975לא
רביזיה
פתח הכלת"י 115גבינות לבנות רכותאוקטובר 1992לא
רביזיה
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 129 חלק 1מטפים מיטלטלים: תחזוקהיוני 2008לא
פתח הכלת"י 136 חלק 1קופסות אטימות: קופסות פח גליליות עשויות שלושה חלקים למוצרי מזון משומריםדצמבר 1985לא
פתח הכלת"י 136 חלק 1אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: אריזותדצמבר 2020לא
פתח הכלת"י 136 חלק 2אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: ציפויים ולכותדצמבר 2020לא
פתח הכלת"י 136 חלק 3אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: מידות של סגרים (מכסים) וסגירהדצמבר 2020לא
פתח הכלת"י 139נוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכלינואר 1990לא
רביזיה
פתח הכלת"י 143שימורי פירות וירקותינואר 1978לא
פתח הכלת"י 145 חלק 1תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליותיולי 2008לא
רביזיה
פתח הכלת"י 147שימורי אפונה ירוקה וגזריוני 1981לא
פתח הכלת"י 158 חלק 1מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מאגריםנובמבר 2007לא
פתח הכלת"י 158 חלק 2מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): התקנה של צנרת ואבזריםינואר 2004לא
פתח הכלת"י 158 חלק 3מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): התקנת מכשירים צורכי גפ"מינואר 2004לא
פתח הכלת"י 158 חלק 4מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): בדיקותינואר 2004לא
פתח הכלת"י 169ברז בית מסגסוגת נחושתמאי 1986לא
פתח הכלת"י 172מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאותמרץ 1999לא
פתח הכלת"י 191שמן זיתנובמבר 2016לא
רביזיה
פתח הכלת"י 211מחוללי אצטילן פברואר 1961לא
פתח הכלת"י 215 חלק 1רעפים: רעפי חרסית משתלביםינואר 1999לא
רביזיה
פתח הכלת"י 215 חלק 2רעפים: רעפים ואבזרים העשויים בטון לחיפוי גגות וקירותמרץ 2021לא
פתח הכלת"י 216שמני מאכל צמחייםאוקטובר 1994לא
רביזיה
פתח הכלת"י 221טרפנטין מינרליפברואר 2004לא
פתח הכלת"י 222מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושתינואר 1998לא
פתח הכלת"י 228שמני מאכל צמחיים: בדיקותינואר 1995לא
רביזיה
פתח הכלת"י 229שימורי שעועית בתרמיליםאוגוסט 1981לא
פתח הכלת"י 237שמנת מתוקהיוני 1985לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 240סבון תמרוקיםינואר 2000לא
פתח הכלת"י 244שמנת חמוצהאפריל 1985לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 251מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומיםינואר 2005כן
פתח הכלת"י 257פקקי נתיך בטיחותיים לדודי קיטור מרץ 1982לא
פתח הכלת"י 261תמיסות נתרן תת כלוריתייולי 1990לא
פתח הכלת"י 262פסטהינואר 2018לא
פתח הכלת"י 272שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסוניינואר 1998לא
פתח הכלת"י 282גפרורים - דרישות ביצועים, בטיחות ומיוןאפריל 1999לא
פתח הכלת"י 284חלב פרה לשתייהספטמבר 1981לא
רביזיה
פתח הכלת"י 285מוצרי חלב מותססיםאפריל 1987לא
רביזיה
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 291שימורי דגים בשמןמאי 1958לא
רביזיה
פתח הכלת"י 291 חלק 4שימורי דגים: קציצות דגיםיולי 2018לא
פתח הכלת"י 299סימון מוצרי זהב ובדיקתםאוגוסט 2017לא
פתח הכלת"י 301שימורי דגים ברוטב עגבניותמאי 1991לא
פתח הכלת"י 309כוהל אתילייוני 1984לא
פתח הכלת"י 314אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, איפיונים וסימוןדצמבר 2018לא
פתח הכלת"י 318מטפי פחמן דו-חמצני מיטלטליםאפריל 2019כן
פתח הכלת"י 323חמאהדצמבר 2000לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 327 חלק 1מוצרי גלידה, קרחונים ותערובות להכנתם: דרישות למוצרספטמבר 1984לא
פתח הכלת"י 327 חלק 2מוצרי גלידה, קרחונים ותערובות להכנתם: בקרת איכות במפעליםיולי 1983לא
פתח הכלת"י 338שימורי דגים: דגים מעושנים או דגים בטעם מעושןמרץ 1990לא
פתח הכלת"י 356סוכרפברואר 2009לא
פתח הכלת"י 357מיץ עגבניותאוקטובר 1990לא
פתח הכלת"י 358מי סודהמרץ 1986לא
פתח הכלת"י 365 חלק 1ציוד לכיבוי אש: זרנוקים אטומים שטוחיםיולי 2012לא
רביזיה
פתח הכלת"י 365 חלק 2ציוד לכיבוי אש: מצמד לחץיוני 2008לא
פתח הכלת"י 365 חלק 3ציוד לכיבוי אש: חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלל לכיבוי אשיוני 2008לא
פתח הכלת"י 370מרגרינה וממרחים אחרים של תחליבי מים בשמןמאי 2003לא
רביזיה
פתח הכלת"י 373דבש ומוצרי דבשינואר 2013לא
רביזיה
פתח הכלת"י 383 חלק 1גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתיינואר 2008לא
פתח הכלת"י 383 חלק 2גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה מתכתיינואר 2008לא
פתח הכלת"י 386 חלק 1כובעונים (קונדומים): כובעונים מלטקס גומי טבעי - דרישות ושיטות בדיקהיולי 2004לא
רביזיה
פתח הכלת"י 386 חלק 2כובעונים (קונדומים): כובעונים מפוליאורתן - דרישות ושיטות בדיקהינואר 2007לא
רביזיה
פתח הכלת"י 387מרקים יבשיםאוגוסט 1982לא
רביזיה
פתח הכלת"י 388פחמן דו-חמצני מעובהספטמבר 1982לא
רביזיה
פתח הכלת"י 389שימורי בשרנובמבר 2020לא
פתח הכלת"י 394שימורי שעועית לבנה ברוטב עגבניותמאי 1992לא
פתח הכלת"י 407בירהמאי 2002לא
רביזיה
פתח הכלת"י 408פלפל שחור ופלפל לבןיולי 1981לא
רביזיה
פתח הכלת"י 411מלח למזון: נתרן כלורידצמבר 1983לא
רביזיה
פתח הכלת"י 423רסק תפוחיםספטמבר 1975לא
רביזיה
פתח הכלת"י 424שימורי במיה ברוטב עגבניותפברואר 1979לא
פתח הכלת"י 426 חלק 1כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרותינואר 2019לא
פתח הכלת"י 428סירי לחץפברואר 2009לא
פתח הכלת"י 431מיונית ותחליבים אחרים של שמן במים המשמשים כממרחים או כרטביםיוני 2001לא
רביזיה
פתח הכלת"י 438 חלק 1אבקות ניקוי - דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסהספטמבר 2012לא
פתח הכלת"י 440שימורי גזרינואר 1981לא
פתח הכלת"י 441שימורי פרות (לפתנים)ינואר 1998לא
רביזיה
פתח הכלת"י 448 חלק 1הידרנט לכיבוי אש: ברז כיבויפברואר 1996לא
פתח הכלת"י 450בדיקות חלב: תכולת השומן לפי שיטת גרבריוני 1985לא
פתח הכלת"י 463מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המאוחסנים בנפרדאפריל 2019כן
פתח הכלת"י 468פפריקה טחונהאוגוסט 2011לא
רביזיה
פתח הכלת"י 472כלי עבודה ידניים המופעלים על ידי תחמישים - דרישות בטיחות - כלים לקיבוע ולסימון קשיחמאי 2013לא
פתח הכלת"י 476חרדל וממרח-חרדליולי 1980לא
רביזיה
פתח הכלת"י 479בדיקת חלב: קביעת צפיפות (מסה סגולית)יולי 1987לא
פתח הכלת"י 484קסדות בטיחות תעשייתיותיולי 2016לא
פתח הכלת"י 486שימורי אספרגוספברואר 1979לא
פתח הכלת"י 489 חלק 1מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעוליוני 1990לא
פתח הכלת"י 489 חלק 2.1מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: הגדרות, סיווג, עקרונות תכן כלליים, דרישות ביצועים ושיטות בדיקהיוני 2018לא
פתח הכלת"י 489 חלק 2.2מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים יצקת ברזליוני 2018לא
פתח הכלת"י 489 חלק 2.3מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פלדה או סגסוגות אלומיניוםיוני 2018לא
פתח הכלת"י 489 חלק 2.4מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים בטון מזויין בפלדהיוני 2018לא
פתח הכלת"י 489 חלק 2.5מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים חומרים מרוכביםיוני 2018לא
פתח הכלת"י 489 חלק 2.6מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פוליפרופילן (PP), פוליאתילן (PE) או פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U)יוני 2018לא
פתח הכלת"י 493בדיקות חלב: קביעת החומציות הניתנת לטיטוראוגוסט 2020לא
פתח הכלת"י 497בשר ומוצרי בשר - שיטות בדיקהאוגוסט 2019לא
פתח הכלת"י 520שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כלליאפריל 1964לא
רביזיה
פתח הכלת"י 524קטשופפברואר 1979לא
רביזיה
פתח הכלת"י 526בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו: ספירה כללית של חיידקים בצלחת פטריאוקטובר 1985לא
פתח הכלת"י 550בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו: ספירה של מושבות חיידקים מקבוצת הקוליפורםאוקטובר 1974לא
פתח הכלת"י 562 חלק 1בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליותמאי 2011לא
רביזיה
פתח הכלת"י 562 חלק 2בטיחות צעצועים: דליקותינואר 2018לא
פתח הכלת"י 562 חלק 3בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסויימיםספטמבר 2019לא
רביזיה
פתח הכלת"י 562 חלק 7בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקהספטמבר 2019לא
פתח הכלת"י 562 חלק 8בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתיספטמבר 2019לא
פתח הכלת"י 562 חלק 14בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתיספטמבר 2017לא
רביזיה
פתח הכלת"י 563בדיקות חלב ומוצריו: בדיקת פוספאטזה (לפי השיטה המהירה של שרר)מאי 1974לא
פתח הכלת"י 565 חלק 1כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים - דרישות מינימוםמרץ 2019לא
פתח הכלת"י 565 חלק 2כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - דרישות מינימוםאוגוסט 2019לא
רביזיה
פתח הכלת"י 570 חלק 1מטפים מיטלטלים: מטפים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף - המטפהאפריל 2019כן
פתח הכלת"י 570 חלק 2מטפים מיטלטלים: מד-לחץאפריל 2019כן
פתח הכלת"י 576 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U)מרץ 2006לא
פתח הכלת"י 579 חלק 1מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחיםינואר 1998כן
רביזיה
פתח הכלת"י 579 חלק 2מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מיםאוגוסט 1997כן
רביזיה
פתח הכלת"י 597צמר גפן סופגאוקטובר 1993לא
רביזיה
פתח הכלת"י 605בדיקות חלב ומוצרי חלב: תכולת השומן בשמנתאפריל 1966לא
פתח הכלת"י 627בדיקות חלב ומוצריו: תכולת השומן בגבינה לפי השיטה הבוטירומטרית (ון גוליק)נובמבר 1986לא
פתח הכלת"י 628בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו: נטילת דוגמות והכנת דוגמות מעורבות לבדיקהיולי 1983לא
פתח הכלת"י 636שטיחי טקסטילאפריל 2018לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 637 חלק 1שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוסמרץ 2019לא
פתח הכלת"י 637 חלק 2.1שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) - שסתומים המופעלים ידניתיוני 2011לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 637 חלק 2.2שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) - שסתומים הנסגרים מעצמםיוני 2011לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 637 חלק 3שסתומים לגלילי גז: חיבורי מוצאיוני 2002לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 641בדיקות חלב ומוצריו: בדיקות העיקורספטמבר 1985לא
פתח הכלת"י 642טחינה מזרעי שומשמיןאפריל 1987לא
רביזיה
פתח הכלת"י 650אבקת קקאופברואר 1987לא
רביזיה
פתח הכלת"י 655שימורי פטריות תרבותיותפברואר 1987לא
פתח הכלת"י 662בדיקות חלב: קביעת נקודת הקיפאוןאפריל 1987לא
פתח הכלת"י 671שימורי פטריות בריולי 1981לא
פתח הכלת"י 681 חלק 3לולים לשימוש ביתי: עגלולים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקהאפריל 2010לא
פתח הכלת"י 682 חלק 1מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחותנובמבר 2015לא
רביזיה
פתח הכלת"י 682 חלק 2מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: שיטות בדיקהנובמבר 2015לא
רביזיה
פתח הכלת"י 682 חלק 3מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחותפברואר 2010לא
פתח הכלת"י 682 חלק 4מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - שיטות בדיקהפברואר 2010לא
פתח הכלת"י 705שימורי תירסאוקטובר 1994לא
פתח הכלת"י 712גלילים מיטלטלים לגאזים: כללי בטיחותאוקטובר 1968לא
רביזיה
פתח הכלת"י 712 חלק 1גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה ללא תפרמאי 2011לא
פתח הכלת"י 712 חלק 2גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה מרותכיםמאי 2006לא
פתח הכלת"י 712 חלק 3גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי סגסוגת אלומיניום ללא תפרמאי 2006לא
פתח הכלת"י 712 חלק 7גלילים מיטלטלים לגזים: סימני זיהוי לגזים תעשייתייםיולי 1985לא
פתח הכלת"י 712 חלק 8גלילים מיטלטלים לגזים: סימון לזיהוי גזים רפואייםנובמבר 2002לא
רביזיה
פתח הכלת"י 718פלחי פרי הדר מעורבים (תפוזים ואשכוליות) משומרים על -ידי טיפול בחוםמרץ 1975לא
רביזיה
פתח הכלת"י 729שימורי סרדינים בשמןמאי 1992לא
פתח הכלת"י 730מוצרי עגבניות משומרותאוגוסט 2019לא
פתח הכלת"י 733משחת ניקוי המבוססת על חומרים פעילי שטח סינטתייםפברואר 1978לא
פתח הכלת"י 742מנפקי אירוסולפברואר 2011לא
רביזיה
פתח הכלת"י 746 חלק 1שימורי דגים: טונה, בוניטו וטונה קטנהנובמבר 1983לא
פתח הכלת"י 746 חלק 2שימורי דגים: קוליאס (מקרל) או טרכוןנובמבר 1983לא
פתח הכלת"י 750צמר מינרלי לבידוד: צמר בתפזורתאוקטובר 1995לא
פתח הכלת"י 751צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצביםדצמבר 1993לא
רביזיה
פתח הכלת"י 760ממרחים מתוקים על בסיס שומניינואר 1998לא
רביזיה
פתח הכלת"י 764זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ"ם) בפזה גזיתדצמבר 2013לא
פתח הכלת"י 776נקטר פירותיולי 1989לא
פתח הכלת"י 798 חלק 1אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות חד-מוקדיות ולעדשות רב-מוקדיותפברואר 2019לא
פתח הכלת"י 798 חלק 2אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות בעלות כוח משתנהפברואר 2019לא
פתח הכלת"י 799מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם), מתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיוינואר 2018לא
פתח הכלת"י 808תרמוסטטים למחממי מים חשמלייםיולי 1990לא
פתח הכלת"י 818 חלק 2חיתולים: חיתולים חד-פעמיים לתינוקותאוקטובר 2018לא
פתח הכלת"י 820בדיקות חלב: מבחן דרגת הניקיוןמרץ 1972לא
פתח הכלת"י 821 חלק 2יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות ובגננות: יריעות לחיפויי קרקע ולמנהרות נמוכותיוני 2011לא
רביזיה
פתח הכלת"י 832 חלק 2.1מפסק מגן הפועל בזרם-דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על המפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינהנובמבר 1993לא
פתח הכלת"י 840 חלק 1סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים - דרישות כלליותנובמבר 2007לא
פתח הכלת"י 840 חלק 2סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים: סרטי דוֹק פוליוויניל כלורי (PVC)יולי 2012לא
פתח הכלת"י 844מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"מ)פברואר 2019לא
פתח הכלת"י 859 חלק 1שיטות בדיקה של גלידה: דגימה, בדיקות פיסיקליות וכימיותאוגוסט 1974לא
רביזיה
פתח הכלת"י 859 חלק 2שיטות בדיקה של גלידה: בדיקות מיקרוביולוגיותמרץ 1975לא
רביזיה
פתח הכלת"י 867תרמומטרים רפואיים העשויים כספית בזכוכיתספטמבר 1980לא
רביזיה
פתח הכלת"י 873ילקוט לתלמידדצמבר 2017לא
פתח הכלת"י 877פירות וירקות מוקפאים: כללייולי 1995לא
רביזיה
פתח הכלת"י 884 חלק 1צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) לתיעול ולביוב תת-קרקעיים ללא לחץ: דרישות ושיטות בדיקהפברואר 2004לא
פתח הכלת"י 885 חלק 1שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: נטילת מדגמים של מזון לעריכת בדיקות מיקרוביולוגיותמאי 1979לא
פתח הכלת"י 885 חלק 2שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: הכנת דוגמות מזון לבדיקות מיקרוביולוגיותמרץ 1979לא
רביזיה
פתח הכלת"י 885 חלק 3שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירה כללית של מיקרואורגניזמים אירובייםיולי 1974לא
רביזיה
פתח הכלת"י 885 חלק 4שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת החיידקים מקבוצת הקוליפורמיםיולי 1974לא
רביזיה
פתח הכלת"י 885 חלק 5שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת החיידקים מקבוצת סטרפטוקוקים ממוצא צואתיפברואר 2000לא
פתח הכלת"י 885 חלק 6שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירה או קביעת הימצאות של חיידקים מקבוצת סטאפילוקוקוס אוראוס בעלי פעילות קואגולאזיוני 1986לא
רביזיה
פתח הכלת"י 885 חלק 7שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: בידוד וזיהוי סלמונלהיולי 1976לא
רביזיה
פתח הכלת"י 885 חלק 8שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת שמרים ועובשאוגוסט 1977לא
רביזיה
פתח הכלת"י 885 חלק 9שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת קלוסטרידיה מחזרי סולפיט ומבחן מאשר קלוסטרידיום פרפרינג'נס (ולשיי)אוגוסט 1977לא
רביזיה
פתח הכלת"י 885 חלק 10שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: קביעת הימצאות של חיידקים תרמופיליים וספירתםפברואר 2000לא
פתח הכלת"י 885 חלק 11שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: הנבטה וספירה של נבגים מזופיליים ותרמופילייםאפריל 1981לא
פתח הכלת"י 885 חלק 12שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת חיידקי אשריכיה קולי בעלי פעילות ביתא-גלוקורונידאזפברואר 2004לא
רביזיה
פתח הכלת"י 885 חלק 13שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: בירור סיבות הקלקול של מוצרי מזון לא חומציים משומרים בחוםינואר 1985לא
פתח הכלת"י 885 חלק 14שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת חיידקי חומצת חלבאפריל 1987לא
רביזיה
פתח הכלת"י 887לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקהאפריל 1989לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 887 חלק 1לוחות שבבים: לוחות לא מחופיםאפריל 1989לא
פתח הכלת"י 887 חלק 2לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץאפריל 1989לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 887 חלק 3לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסטייםאפריל 1989לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 900 חלק 1בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליותספטמבר 2018לא
פתח הכלת"י 900 חלק 2.2בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מיםפברואר 2015לא
רביזיה
פתח הכלת"י 900 חלק 2.3בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמלייםיוני 2018לא
פתח הכלת"י 900 חלק 2.5בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כליםנובמבר 2015לא
רביזיה
פתח הכלת"י 900 חלק 2.6בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחיםיוני 2018כן
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 900 חלק 2.7בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסהיולי 2018לא
פתח הכלת"י 900 חלק 2.9בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומיםיוני 2018לא
פתח הכלת"י 900 חלק 2.14בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבחיוני 2018לא
פתח הכלת"י 900 חלק 2.15בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזליםיולי 2018כן
פתח הכלת"י 900 חלק 2.17בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומיםיולי 2018לא
פתח הכלת"י 900 חלק 2.23בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיעריולי 2018לא
פתח הכלת"י 900 חלק 2.24בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרחיולי 2018כן
פתח הכלת"י 900 חלק 2.25בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי גלי-מיקרו, לרבות תנורי גלי-מיקרו משולביםיולי 2018לא
פתח הכלת"י 900 חלק 2.28בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות תפירהמאי 2009לא
פתח הכלת"י 900 חלק 2.30בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדריםפברואר 2019לא
פתח הכלת"י 900 חלק 2.35בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידייםאוגוסט 2019לא
פתח הכלת"י 900 חלק 2.45בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומיםנובמבר 2015לא
פתח הכלת"י 900 חלק 2.74בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילהנובמבר 2015לא
פתח הכלת"י 900 חלק 2.80בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאוורריםיולי 2018לא
פתח הכלת"י 900 חלק 21.03מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות - דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתםנובמבר 2011לא
פתח הכלת"י 907 חלק 1מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - כללייוני 2011כן
רביזיה
פתח הכלת"י 907 חלק 2מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצתיוני 2011כן
רביזיה
פתח הכלת"י 907 חלק 3מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים כירה מזכוכית קרמיתיוני 2011כן
רביזיה
פתח הכלת"י 907 חלק 4מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה - כללייוני 2011כן
רביזיה
פתח הכלת"י 907 חלק 5מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצתיוני 2011כן
רביזיה
פתח הכלת"י 908תירס מוקפאדצמבר 1974לא
רביזיה
פתח הכלת"י 909קפה נמסינואר 2018לא
פתח הכלת"י 920גזר מוקפאנובמבר 1986לא
רביזיה
פתח הכלת"י 926מוצרי פירות וירקות המשומרים בחומרים משמריםינואר 2005לא
פתח הכלת"י 929שמן מינרלי לבן לשימוש במגע עם מזוןאוגוסט 2019לא
פתח הכלת"י 938 חלק 1לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: דרישות כלליות ושיטות בדיקהמאי 1995לא
הסרת רשמיות
פתח הכלת"י 938 חלק 2.1לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרות ותכונות פיזיקליות ומכניות כלליותפברואר 2019לא
פתח הכלת"י 938 חלק 2.2לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית צפהפברואר 2019לא
פתח הכלת"י 938 חלק 2.3לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים -זכוכית משוכהפברואר 2019לא
פתח הכלת"י 938 חלק 2.4לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - מידות אספקה ומידות סופיותפברואר 2019לא
פתח הכלת"י 938 חלק 3לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחותדצמבר 1998לא
רביזיה
פתח הכלת"י 939אפונה מוקפאתדצמבר 1975לא
רביזיה
פתח הכלת"י 950פרזול בניין - מנגנון גלילי למנעול - דרישות ושיטות בדיקהנובמבר 2007לא
רביזיה
פתח הכלת"י 956בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו: שיטת בדיקה לגילוי סטאפילוקוקים קואגולאז חיוביים באבקת חלביוני 1976לא
פתח הכלת"י 958 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין: מערכות פוליפרופילןיולי 2004לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 968 חלק 1מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירים הצורכים גפ"מ בפזה גזית בלחץ ישיריוני 2011לא
פתח הכלת"י 968 חלק 2מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מחממים קורנים ללא ארובה ("מחממי פטרייה") לשימוש מחוץ לבניינים או בשטחים מאווררים היטביוני 2011לא
רביזיה
פתח הכלת"י 968 חלק 3מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב בהם מצלה, לשימוש מחוץ לבנייניםיוני 2011כן
רביזיה
פתח הכלת"י 968 חלק 4מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ לבנייניםיוני 2011כן
פתח הכלת"י 979שעועית מוקפאתאוקטובר 1977לא
רביזיה
פתח הכלת"י 987מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזראוגוסט 1980כן
פתח הכלת"י 990 חלק 1סוללות ראשוניות: כללימרץ 2013לא
רביזיה
פתח הכלת"י 991פלפל מתוק מוקפאינואר 1978לא
הסרת רשמיות
פתח הכלת"י 994 חלק 1מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולהספטמבר 2013לא
רביזיה
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 995 חלק 1תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים מיטלטלים לחימום חלל, ללא ארובה, המופעלים בגפ"םיוני 2011כן
פתח הכלת"י 995 חלק 2תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: מכשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצקייוני 2011כן
פתח הכלת"י 995 חלק 3תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאייםיוני 2011כן
פתח הכלת"י 995 חלק 4תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, ללא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"טיוני 2011כן
פתח הכלת"י 995 חלק 5תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצים, הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-20 קו"טיוני 2011כן
פתח הכלת"י 995 חלק 6תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"טיוני 2011כן
פתח הכלת"י 997אגדים לשימוש רפואיאוקטובר 1988לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1001 חלק 3בטיחות אש בבניינים: מדפי אשפברואר 2010לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1003 חלק 1.1שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - שיטות בדיקהפברואר 2015לא
פתח הכלת"י 1003 חלק 1.2שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותריםפברואר 2015לא
פתח הכלת"י 1006מרציפן ומוצריויוני 2001לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1036ברוקולי מוקפאאפריל 1979לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1038 חלק 2.1מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינהנובמבר 1993לא
פתח הכלת"י 1048מוצרי טיפול בילדים - עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקהספטמבר 2009לא
פתח הכלת"י 1049מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול ולצלייהנובמבר 1997כן
פתח הכלת"י 1059סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים מראשינואר 1980לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1074כרובית מוקפאתינואר 1980לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1075פירות מיובשים: צימוקיםאפריל 1980לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1084סרט מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני והמיועד לשימוש רפואי (פלסטר)מרץ 1980לא
פתח הכלת"י 1085שימורי בשר בקר או כבש עם תוספות מן הצומחאפריל 1980לא
פתח הכלת"י 1103קפה קלויינואר 2018לא
פתח הכלת"י 1104תכולת המונומר ויניל כלורי באריזות PVC ובמוצר הארוז בהןנובמבר 2000לא
פתח הכלת"י 1107התקני ריסון לילדים ברכב מנועיפברואר 2006לא
הסרת רשמיות
פתח הכלת"י 1112 חלק 1ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה למנעליםנובמבר 2015לא
פתח הכלת"י 1112 חלק 2ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחותנובמבר 2015לא
פתח הכלת"י 1116מוני גזאוקטובר 2010לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1130פירות מיובשים: שזיפיםיולי 1981לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1131ירקות מוקפאים מעורביםיוני 1981לא
הסרת רשמיות
פתח הכלת"י 1139 חלק 2פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים (פת"ם) - דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה, בדיקותאפריל 2019לא
פתח הכלת"י 1144שסתום כדורי עשוי מתכתיוני 1985לא
פתח הכלת"י 1145סימון מזון ארוז מראשיולי 1982לא
פתח הכלת"י 1147אגד מתמתח (אלסטי): דרישות כלליותנובמבר 1990לא
פתח הכלת"י 1147 חלק 1אגד מתמתח (אלסטי): אגד 3:1 עשוי אלסטומר וכותנה, אלסטומר ופוליאסטר-כותנה או אלסטומראפריל 1983לא
פתח הכלת"י 1147 חלק 2אגד מתמתח (אלסטי): אגד 4:1, עשוי אלסטומר וכותנה או זהוריתדצמבר 1981לא
פתח הכלת"י 1147 חלק 3אגד מתמתח (אלסטי): אגד עשוי חוט אלסטומר מלופף בשתי וחוט כותנה או זהורית בערבאפריל 1984לא
פתח הכלת"י 1148מעקרי קיטור גדוליםאוקטובר 2018לא
פתח הכלת"י 1151לציטין מסחרי למזוןמרץ 1982לא
פתח הכלת"י 1153מטפים לכיבוי אש לשימוש חד-פעמיאפריל 2019כן
פתח הכלת"י 1157מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקהספטמבר 2019לא
פתח הכלת"י 1160חומץ - מוצר העשוי נוזלים ממקור חקלאי - הגדרות, דרישות, סימוןאוגוסט 2019לא
פתח הכלת"י 1162חומצה אצטית מדוללת למזוןדצמבר 2000לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1181מוצרי מאפה עמידים: ביסקוויטים, עוגיות וקרקריםינואר 2018לא
פתח הכלת"י 1188בשר טחון ומוצרי בשר טחוןאפריל 2002לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1193שימורי אפונה מיובשת בתמיסת מלחינואר 1983לא
פתח הכלת"י 1203רצועות תפוחי אדמה מטוגנות ומוקפאותיוני 1983לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1204שימורי סלרי (כרפס)יולי 1984לא
פתח הכלת"י 1208אורז מעובדאוקטובר 1983לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1212דלתות אש: עמידות-אשאוגוסט 1988לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 1212 חלק 1מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבותמאי 2003לא
פתח הכלת"י 1220 חלק 1מערכות גילוי אש: גלאי עשןמרץ 2021לא
פתח הכלת"י 1220 חלק 2מערכות גילוי אש: יחידות בקרהאוקטובר 2014לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1220 חלק 3מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליותאוקטובר 2014לא
פתח הכלת"י 1220 חלק 4מערכות גילוי אש: גלאי חוםיוני 2018לא
פתח הכלת"י 1220 חלק 5מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאייםאוגוסט 2020לא
פתח הכלת"י 1220 חלק 6מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות ידנידצמבר 2009לא
פתח הכלת"י 1220 חלק 10מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמעדצמבר 2018לא
פתח הכלת"י 1228אגד מתמתח מידבק מאליו המכיל אבץ חמצניפברואר 1987לא
פתח הכלת"י 1240אגד גבסנובמבר 1984לא
פתח הכלת"י 1241לחםינואר 2018לא
פתח הכלת"י 1242בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו: ספירת שמרים ועובשיולי 1985לא
פתח הכלת"י 1246תהינואר 2005לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1251פירות מיובשים: תמריםספטמבר 1984לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1253מחית פריספטמבר 1984לא
פתח הכלת"י 1254סלטים מחומרים צמחיים המשומרים באחסון בקירור, בתוספת חומר משמר או בלעדיומאי 2002לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1258 חלק 2ביגוד מגן - דרישות לביגוד מגן כשקיימת סכנת היתפסות בחלקים נעיםדצמבר 1994לא
פתח הכלת"י 1258 חלק 4ביגוד מגן: ביגוד אזהרה בעל נראות גבוההספטמבר 2014לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1268 חלק 3מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש ידניספטמבר 2018לא
פתח הכלת"י 1268 חלק 4מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליותאוגוסט 2002לא
פתח הכלת"י 1268 חלק 5מזרקים סטריליים חד-פעמיים, עם מחט או בלא מחט, המיועדים לאינסוליןספטמבר 2018לא
פתח הכלת"י 1268 חלק 6מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות לשימוש חד-פעמי - קידוד צבע לזיהויספטמבר 2017לא
פתח הכלת"י 1268 חלק 7מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד-פעמיינואר 2019לא
פתח הכלת"י 1273מוצרים לשימוש ולטיפול בילד - "הליכונים" לתינוקות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקהספטמבר 2009לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1279 חלק 1כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידניתפברואר 2019לא
פתח הכלת"י 1284 חלק 2כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות (חום או אש או שניהם)אפריל 2010לא
פתח הכלת"י 1284 חלק 3כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים מכנייםנובמבר 2018לא
פתח הכלת"י 1284 חלק 4כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים: מונחים ודרישות ביצועים בעבור סיכונים כימייםנובמבר 2018לא
פתח הכלת"י 1291רכב להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרתיוני 2003לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1295פירות מיובשים או פירות מיובשים למחצה: כללידצמבר 2000לא
פתח הכלת"י 1296 חלק 1מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי אגירהיוני 2019לא
פתח הכלת"י 1296 חלק 2מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי מים מידיים להפקת מים חמים ביתייםיוני 2019לא
פתח הכלת"י 1296 חלק 3מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית המופעלים בגז - תקן ספציפי למכשירים מטיפוס B1יוני 2019לא
פתח הכלת"י 1296 חלק 4מחממי מים ביתיים המוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית מטיפוס C שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ-70 קילווטמאי 2011לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1300מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה לכיבוי מתכות בעירותמרץ 1989לא
פתח הכלת"י 1310תרד מוקפאנובמבר 1984לא
הסרת רשמיות
פתח הכלת"י 1312פירות מיובשים: תאניםנובמבר 1987לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1313אבזרים להיגיינה של האשה: טמפונים לווסתאוקטובר 1988לא
פתח הכלת"י 1317ברז יחיד וסוללת ברזים לעירובמאי 2007לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 1318 חלק 1יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: הגדרות ותהליכיםיוני 2018לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1318 חלק 2יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: דרישות ושיטות בדיקהיוני 2018לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1338אלקטרודות מצופות ואלקטרודות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשתפברואר 2019לא
פתח הכלת"י 1339אלקטרודות מצופות לריתוך של פלדות בלתי מחלידות ופלדות עמידות בחוםינואר 2019לא
פתח הכלת"י 1340אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת מתכת חשמלית של פלדות לא מסוגסגותנובמבר 2015לא
פתח הכלת"י 1343צבעים ולכות - דרישות כלליותפברואר 2019לא
פתח הכלת"י 1347ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחתיולי 2006לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 1351צמקאו: הגדרות, רכיבים וסימוןינואר 1988לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1353לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכיתאוקטובר 2005לא
פתח הכלת"י 1359תבלינים מעורבים ואבקות או תערובות אחרות לתיבול מזוןאפריל 1991לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1361גבינות מלוחותמאי 2002לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 1366מרסס חומר מדמיע להגנה אישיתנובמבר 2011לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1368 חלק 3תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: פליטת חומר חלקיקינובמבר 2015לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1412שיטות לזיהוי צבעים מוספים למזון: צבעים סינתטיים מסיסים במיםדצמבר 1989לא
פתח הכלת"י 1417אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימוןאוקטובר 2006לא
פתח הכלת"י 1430 חלק 1יריעות לאיטום גגות: יריעות פוליוויניל כלורי (PVC)יוני 2018לא
פתח הכלת"י 1430 חלק 2יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDMמאי 2018לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1430 חלק 3יריעות לאיטום גגות: יריעות ביטומן משופר בפולימרים, מזוינות בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרים לא ארוגים, המיועדות להתקנה בריתוךדצמבר 1995לא
פתח הכלת"י 1458 חלק 1.1פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לתנאי הספקהאפריל 2012לא
פתח הכלת"י 1458 חלק 1.2פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתךאפריל 2012לא
פתח הכלת"י 1458 חלק 2.1פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לתנאי הספקהאפריל 2012לא
פתח הכלת"י 1458 חלק 2.2פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתךאפריל 2012לא
פתח הכלת"י 1481לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבשאוקטובר 2005לא
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 1490 חלק 1מחיצות וחיפויי גבס: לוחותדצמבר 1993לא
רביזיה
פתח הכלת"י 1498 חלק 1מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקהמרץ 2006כן
רביזיה
פתח הכלת"י 1498 חלק 2מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויותמרץ 2006כן
רביזיה
פתח הכלת"י 1498 חלק 3מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשותמרץ 2006כן
רביזיה
פתח הכלת"י 1498 חלק 4מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישהמרץ 2006כן
רביזיה
פתח הכלת"י 1498 חלק 5מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרותמרץ 2006כן
רביזיה
פתח הכלת"י 1498 חלק 6מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענועמרץ 2006כן
רביזיה
פתח הכלת"י 1498 חלק 7מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעולמרץ 2006כן
רביזיה
פרסום גיליון תיקון
פתח הכלת"י 1498 חלק 8מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרש המשחקיםיוני 2018כן
פתח הכלת"י 1505 חלק 1מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכהספטמבר 2009לא
פתח הכלת"י 1505 חלק 2מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי: מערכות אוסמוזה הפוכהאוקטובר 2019לא
פתח הכלת"י 1516 חלק 1כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um): כבלים למתח נקוב של 1 ק"ו (1.2 ק"ו=Um) ו-3 ק"ו (3.6 ק"ו=Um)אוגוסט 2019לא
פתח הכלת"י 1516 חלק 2כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um) כבלים למתח נקוב מ-6 ק"ו (7.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um)