הודעות הממונה על התקינה במסגרת התיקון ה -13 לחוק התקנים

 
 
 
 
 

התיקון ה-13 לחוק התקנים קובע מנגנון לבחינה מזורזת של שינויים לאומיים בלתי-מתחייבים בתקנים רשמיים בישראל. לחצו כאן למידע נוסף אודות התיקון.

 

בדף זה מרוכזות הודעות הממונה על התקינה בקשר לתיקון ה – 13 לחוק התקנים. הודעות אלו  מפרטות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר עדכון תקנים רשמיים וביטול רשמיות של שינויים לאומיים לא מתחייבים בתקן רשמי קיים. להסבר נוסף אודות תצוגת ההודעות.

 

באתר הצפייה בתקנים, תוכלו לצפות בתקנים המפורטים בהודעות הממונה על התקינה.

 

כמו כן באפשרותכם להגיש הערות בקשר להודעות הממונה על התקינה במסגרת התיקון ה - 13. להורדת קובץ להגשת הערות.

תאריך פרסום:
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
 
תאריך ההודעהמטההודעת הממונהמטהתחילת התייעצותמטהסיום התייעצות ציבוריתמטהסיום התייעצות ממשלתיתמטהצפייה בפרסוםמטה
04-08-2019הודעה מס' 31 - תיקון הודעות הממונה על התקינה מס' 18 (ת"י 1605 חלק 1, ת"י 1604 חלק 1 ות"י 1220 חלק 2), הודעה מס' 20 (ת"י 1847 חלק 2), הודעה מס' 21 (ת"י 1107) והודעה מס' 24 (ת"י 1347 ות"י 907 חלק 1)04-08-201903-09-201903-10-2019 לפרטים נוספים
18-07-2019הודעה מס' 30 - תיקון הודעת הממונה מס' 22: ת"י 968 חלק 2, ת"י 968 חלק 3, ת"י 968 חלק 4 ותיקון הודעת הממונה מס' 19: ת"י 74218-07-201917-08-201916-09-2019 לפרטים נוספים
07-07-2019הודעת מס' 29 - תיקון הודעת הממונה מס' 12: ת"י 4466 חלק 2, ת"י 4466 חלק 3, ת"י 107, ת"י 1317, ת"י 569407-07-201906-08-201905-09-2019 לפרטים נוספים
05-05-2019הודעה מס' 28 - תיקון הודעה מס' 14: עדכון רשמיות ת"י 95005-05-201904-06-201904-07-2019 לפרטים נוספים
25-10-2018הודעה מס' 27 - ת"י 2302 חלק 1, ת"י 2302 חלק 225-10-201824-11-201824-12-2018 לפרטים נוספים
06-09-2018הודעה מס' 26 - ת"י 60245 חלק 1, ת"י 60034 חלק 1, ת"י 60227 חלק 106-09-201806-10-201805-11-2018 לפרטים נוספים
06-09-2018הודעה מס' 25 - ת"י 27, ת"י 60095 חלק 1, ת"י 637 חלק 2.1, ת"י 637 חלק 2.2, ת"י 5433 חלק 1, ת"י 5433 חלק 2, ת"י 958 חלק 1, ת"י 682 חלק 3, ת"י 6 06-09-201806-10-201805-11-2018 לפרטים נוספים
06-09-2018הודעה מס' 24 - ת"י 1048, ת"י 1268 חלק 4, ת"י 1347, ת"י 1317, ת"י 2481 חלק 1, ת"י 2481 חלק 2, ת"י 907 חלק 1, ת"י 33 חלק 1, ת"י 1220 חלק 6, ת"י 1, ת"י 569406-09-201806-10-201805-11-2018 לפרטים נוספים
06-09-2018הודעה מס' 23 - ת"י 1003 חלק 1.2, ת"י 15194, ת"י 61439 חלק 1, ת"י 61439 חלק 2, ת"י 61439 חלק 4, ת"י 61439 חלק 6, ת"י 61347 חלק 2.8, ת"י 60238, ת"י 60155, ת"י 60432 חלק 1, ת"י 60432 חלק 206-09-201806-10-201805-11-2018 לפרטים נוספים
02-09-2018הודעה מס' 22 - ת"י 995 חלק 1, ת"י 995 חלק 2, ת"י 995 חלק 3, ת"י 995 חלק 4, ת"י 995 חלק 5, ת"י 995 חלק 6, ת"י 968 חלק 1, ת"י 968 חלק 2, ת"י 968 חלק 3, ת"י 968 חלק 402-09-201802-10-201801-11-2018 לפרטים נוספים
02-09-2018הודעה מס' 21 - ת"י 61558 חלק 2.5, ת"י 61242, ת"י 383 חלק 2, ת"י 712 חלק 2, ת"י 907 חלק 2, ת"י 907 חלק 3, ת"י 907 חלק 4, ת"י 907 חלק 5, ת"י 1296 חלק 4, ת"י 110702-09-201802-10-201801-11-2018 לפרטים נוספים
02-09-2018הודעה מס' 20 - ת"י 990 חלק 1, ת"י 60974 חלק 1, ת"י 61439 חלק 3, ת"י 61439 חלק 5, ת"י 1296 חלק 1, ת"י 1296 חלק 2, ת"י 1296 חלק 3, ת"י 1296 חלק 5, ת"י 1296 חלק 6, ת"י 1338, ת"י 255, ת"י 1847 חלק 2, ת"י 565 חלק 1, ת"י 565 חלק 202-09-201802-10-201801-11-2018 לפרטים נוספים
02-09-2018הודעה מס' 19 - ת"י 840 חלק 1, ת"י 282, ת"י 712 חלק 3, ת"י 682 חלק 4, ת"י 1847 חלק 4, ת"י 5433 חלק 3, ת" 742, ת"י 1220 חלק 1, ת"י 60968, ת"י 145 חלק 102-09-201802-10-201801-11-2018 לפרטים נוספים
02-09-2018הודעה מס' 18 - ת"י 1546, ת"י 1220 חלק 2, ת"י 103, ת"י 61, ת"י 1605 חלק 1, ת"י 1604 חלק 102-09-201802-10-201801-11-2018 לפרטים נוספים
02-09-2018הודעה מס' 17 - ת"י 1268 חלק 1, ת"י 1268 חלק 2, ת"י 61196 חלק 102-09-201802-10-201801-11-2018 לפרטים נוספים
02-09-2018הודעה מס' 16 - ת"י 5378, ת"י 4007 חלק 1, ת"י 1273, ת"י 4501, ת"י 562 חלק 1, ת"י 900 חלק 2.35, ת"י 1516 חלק 1, ת"י 1516 חלק 2, ת"י 1116, ת"י 1381 חלק 1, ת"י 1381 חלק 2.102-09-201802-10-201801-11-2018 לפרטים נוספים
19-08-2018הודעה מס' 15 - ת"י 5434 חלק 1, חלק 2, חלק 3 וחלק 5, ת"י 4476 חלק 1, ת"י 5678, ת"י 365 חלק 1, ת"י 1836, ת"י 2252 חלק 219-08-201818-09-201818-10-2018 לפרטים נוספים
19-08-2018הודעה מס' 14 - ת"י 1268 חלק 7, ת"י 1898, ת"י 14765, ת"י 1279 חלק 1, ת"י 1339, ת"י 1607, ת"י 5697, ת"י 900 חלק 2.30, ת"י 637 חלק 1, ת"י 95019-08-201818-09-201818-10-2018 לפרטים נוספים
19-08-2018הודעה מס' 13 - ת"י 52, ת"י 357, ת"י 776, ת"י 441, ת"י 370, ת"י 423, ת"י 431, ת"י 411, ת"י 58, ת"י 112, ת"י 113, ת"י 718, ת"י 877, ת"י 52419-08-201818-09-201818-10-2018 לפרטים נוספים
19-08-2018הודעה מס' 12 - ת"י 1888, ת"י 4466 חלק 2, ת"י 4466 חלק 3, ת"י 71452 חלק 2, ת"י 71452 חלק 3, ת"י 21003 חלק 1, ת"י 21003 חלק 2, ת"י 21003 חלק 3, ת"י 21003 חלק 5, ת"י 4004 חלק 119-08-201818-09-201818-10-2018 לפרטים נוספים
19-08-2018הודעה מס' 11 - ת"י 1613, ת"י 1139 חלק 2, ת"י 107 חלק 1, ת"י 283, ת"י 5438 חלק 11, ת"י 5438 חלק 14, ת"י 844, ת"י 426 חלק 1, ת"י 1905, ת"י 798 חלק 1, ת"י 798 חלק 219-08-201818-09-201818-10-2018 לפרטים נוספים
19-08-2018הודעה מס' 10 - ת"י 60745 חלק 1, ת"י 60745 חלק 2.2, ת"י 60745 חלק 2.4, ת"י 60745 חלק 2.5, ת"י 60745 חלק 2.8, ת"י 60745 חלק 2.9, ת"י 60745 חלק 2.11, ת"י 60745 חלק 2.14, ת"י 60745 חלק 2.17, ת"י 60745 חלק 2.3, ת"י 60745 חלק 2.1319-08-201818-09-201818-10-2018 לפרטים נוספים
19-08-2018הודעה מס' 9 - ת"י 70 חלק 1, ת"י 70 חלק 2, ת"י 712 חלק 1, ת"י 484, ת"י 1458 חלק 1.1, ת"י 1458 חלק 2.1, ת"י 5418, ת"י 62552, ת"י 60745 חלק 2.12, ת"י 50541 חלק 119-08-201818-09-201818-10-2018 לפרטים נוספים
13-08-2018הודעה מס' 8 - ת"י 61386 חלק 21, ת"י 61386 חלק 22, ת"י 867, ת"י 386 חלק 1, ת"י 386 חלק 2, ת"י 5111 חלקים 1, 2, 3, 513-08-201812-09-201812-10-2018 לפרטים נוספים
13-08-2018הודעה מס' 7 - ת"י 388, ת"י 1366, ת"י 1368 חלק 3, ת"י 821 חלק 2, ת"י 5563, ת"י 90 חלק 2, ת"י 1490 חלק 1, ת"י 682 חלק 1, ת"י 682 חלק 213-08-201812-09-201812-10-2018 לפרטים נוספים
13-08-2018הודעה מס' 6 - ת"י 5438 חלק 2, ת"י 5438 חלק 3, ת"י 5438 חלק 4, ת"י 5438 חלק 5, ת"י 5438 חלק 6, ת"י 5438 חלק 7, ת"י 5438 חלק 8, ת"י 5438 חלק 9, ת"י 5438 חלק 13, ת"י 5438 חלק 1513-08-201812-09-201812-10-2018 לפרטים נוספים
13-08-2018הודעה מס' 5 - ת"י 20 חלק 2.10, ת"י 20 חלק 2.25, ת"י 50464 חלק 1, ת"י 61386 חלק 24, ת"י 5115 חלק 3, ת"י 562 חלק 8, ת"י 428, ת"י 5201, ת"י 576 חלק 1, ת"י 884 חלק 1 13-08-201812-09-201812-10-2018 לפרטים נוספים
13-08-2018הודעה מס' 4 - ת"י 5731, ת"י 5935, ת"י 5113, ת"י 1921, ת"י 314, ת"י 14988 חלק 1, ת"י 938 חלק 2, ת"י 1117, ת"י 1160, ת"י 73013-08-201812-09-201812-10-2018 לפרטים נוספים
13-08-2018הודעה מס' 3 - ת"י 597, ת"י 1847 חלק 1, ת"י 994 חלק 1, ת"י 579 חלק 1, ת"י 915, ת"י 997, ת"י 36, ת"י 650, ת"י 327, ת"י 859 חלק 1, ת"י 859 חלק 213-08-201812-09-201812-10-2018 לפרטים נוספים
13-08-2018הודעה מס' 2 - ת"י 760, ת"י 468, ת"י 1251, ת"י 1246, ת"י 46, ת"י 476, ת"י 1162, ת"י 642, ת"י 3413-08-201812-09-201812-10-2018 לפרטים נוספים
13-08-2018הודעה מס' 1 - ת"י 497, ת"י 929, ת"י 1220 חלק 10, ת"י 50214, ת"י 441, ת"י 61347 חלק 1,ת"י 20 חלק 2.22, ת"י 56, ת"י 4113-08-201812-09-201812-10-2018 לפרטים נוספים
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה