נספחי ש'

 
 
 
 
 
בהתאם להוראת סעיף 2ז(ד) לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979, לעניין הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמת טובין מיובאים לתקן רשמי ולשם קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, ובכלל זה הבדיקות הנדרשות למתן אישור דגם ואישור משלוח (כאן- נספחי ה-ש'), רשאי הממונה על התקינה, לאחר התייעצות עם הגורמים הנוגעים בעניין, לקבוע היקף הבדיקות כאמור. 

ניתן לראות רשימת סעיפים רשמיים בתקן במערכת חיפוש תקנים רשמיים
נא להפנות את התייחסותכם לטיוטות נספחי ה-ש' אל תיבת דואר תקינה tkina@economy.gov.il​  

הערה: תוקף חיי הדגם יהיה לפי הנדרש בנספחי הש' למעט:
2. מוצרים שתחת תקנים המסווגים בקבוצת יבוא 1 ואינם מפורטים בהוראה הנ"ל.
עבור המוצרים הנ"ל לא יוגבל אורך חיי הדגם והוא ישאר בתוקף כל עוד לא השתנה המוצר או התקן לפיו אושר הדגם.
​​​​​
 
 
 
מספר תקןמטהשם התקןמטהתאריך פרסום להתייעצותמטהתאריך סיום התייעצותמטהתאריך אישורמטהסטטוסמטהקישור למסמך שין  
ת"י 20 חלק 1מנורות: דרישות כלליות ובדיקות נספח ש - 20
ת"י 20 חלק 2.1מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות נספח ש - 20
ת"י 20 חלק 2.2מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה נספח ש - 20
ת"י 20 חלק 2.3מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת כבישים ורחובות נספח ש - 20
ת"י 20 חלק 2.4מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות נספח ש - 20
ת"י 20 חלק 2.5מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות הצפה נספח ש - 20
ת"י 20 חלק 2.6מנורות: מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להט נספח ש - 20
ת"י 20 חלק 2.7מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות נספח ש - 20
ת"י 20 חלק 2.8מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד נספח ש - 20
ת"י 20 חלק 2.9מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות) נספח ש - 20
ת"י 20 חלק 2.10מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות לילדים נספח ש - 20
ת"י 20 חלק 2.11מנורות: מנורות לאקווריון נספח ש - 20
ת"י 20 חלק 2.17מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה וקולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו) נספח ש - 20
ת"י 47נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים30/06/201930/07/2019בהתייעצות ציבורית נספח ש' - 47
ת"י 139נוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכלמאושר נספח ש - 139
ת"י 221טרפנטין מינרלי30/06/201930/07/2019בהתייעצות ציבורית נספח ש' - 221
ת"י 240סבון תמרוקיםמאושר נספח ש - 240
ת"י 261תמיסות נתרן תת כלוריתימאושר נספח ש - 261
ת"י 282גפרורים - דרישות ביצועים, בטיחות ומיון31/12/201931/01/2020בהתייעצות ציבורית shin-p-282.pdf
ת"י 438 חלק 1אבקות ניקוי - דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה11/11/2018מאושר נספח ש - 438 חלק 1
ת"י 562 חלק 1בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות11/12/201801/01/2019בהתייעצות ציבורית shin-562-01-draft.pdf
ת"י 562 חלק 7בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקהמאושר נספח ש - 562 חלק 7
ת"י 562 חלק 8בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי11/12/201801/01/2019בהתייעצות ציבורית shin-562-08-draft.pdf
ת"י 597צמר גפן סופג31/12/201931/01/2020בהתייעצות ציבורית shin-p-597.pdf
ת"י 636שטיחי טקסטיל19/05/201920/06/2019בהתייעצות ציבורית נספח ש - 636
 נספח ש - 636
ת"י 682 חלק 3מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחות11/12/201801/01/2019בהתייעצות ציבורית shin-682-03-draft.pdf
ת"י 818 חלק 2חיתולים: חיתולים חד-פעמיים לתינוקות09/12/201830/12/2018בהתייעצות ציבורית shin_doc_draft_818-02.pdf
ת"י 821 חלק 2יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות ובגננות: יריעות לחיפויי קרקע ולמנהרות נמוכות31/12/201931/01/2020בהתייעצות ציבורית shin-p-821-2.pdf
ת"י 867תרמומטרים רפואיים העשויים כספית בזכוכית31/12/201931/01/2020בהתייעצות ציבורית shin-p-867.pdf
ת"י 873ילקוט לתלמיד31/12/201931/01/2020בהתייעצות ציבורית shin-p-873.pdf
ת"י 900 חלק 2.5בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כליםמאושר נספח ש - 900 חלק 2.5
ת"י 900 חלק 2.6בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים נספח ש - 900 חלק 2.6
ת"י 900 חלק 2.7בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסהמאושר נספח ש - 900 חלק 2.7
ת"י 900 חלק 2.24בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרחמאושר נספח ש - 900 חלק 2.24
ת"י 900 חלק 2.25בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי גלי-מיקרו, לרבות תנורי גלי-מיקרו משולבים נספח ש - 900 חלק 2.25
ת"י 900 חלק 2.45בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומיםמאושר נספח ש - 900 חלק 2.45
ת"י 994 חלק 1מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה14/01/2018מאושר נספח ש' - 994
ת"י 997אגדים לשימוש רפואי31/12/201931/01/2020בהתייעצות ציבורית shin-p-997.pdf
ת"י 1048מוצרי טיפול בילדים - עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה11/12/201801/01/2019בהתייעצות ציבורית shin-1048-draft.pdf
ת"י 1084סרט מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני והמיועד לשימוש רפואי (פלסטר)31/12/201931/01/2020בהתייעצות ציבורית shin-p-1084.pdf
ת"י 1147אגד מתמתח (אלסטי): דרישות כלליות31/12/201931/01/2020בהתייעצות ציבורית shin-p-1147.pdf
ת"י 1228אגד מתמתח מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני31/12/201931/01/2020בהתייעצות ציבורית shin-p-1228.pdf
ת"י 1240אגד גבס31/12/201931/01/2020בהתייעצות ציבורית shin-p-1240.pdf
ת"י 1273מוצרים לשימוש ולטיפול בילד - "הליכונים" לתינוקות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה11/12/201801/01/2019בהתייעצות ציבורית shin-1273-draft.pdf
ת"י 1313אבזרים להיגיינה של האשה: טמפונים לווסתמאושר נספח ש - 1313
ת"י 1343צבעים ולכות - דרישות כלליות14/04/201931/05/2019בהתייעצות ציבורית נספח ש -1343
ת"י 1417אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימוןמאושר נספח ש - 1417
ת"י 1505 חלק 1מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה14/04/201931/05/2019בהתייעצות ציבורית נספח ש - 1505 חלק 1
ת"י 1505 חלק 2מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי: מערכות אוסמוזה הפוכהמאושר נספח ש - 1505 חלק 2
ת"י 2302 חלק 1חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה30/06/201930/07/2019בהתייעצות ציבורית נספח ש' - 2302 חלק 1
ת"י 4272 חלק 1תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים, המיועדים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, אריזה וסימון31/12/201931/01/2020בהתייעצות ציבורית shin-4272-1.pdf
ת"י 5115 חלק 1יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - דרישות בטיחות11/12/201801/01/2019בהתייעצות ציבורית shin-5115-01-draft.pdf
ת"י 5115 חלק 3יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה11/12/201801/01/2019בהתייעצות ציבורית shin-5115-03-draft.pdf
ת"י 12586אבזרים לטיפול בילדים - מחזיק מוצץ: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה11/12/201801/01/2019בהתייעצות ציבורית shin-12586-draft.pdf
ת"י 14988 חלק 1כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות11/12/201801/01/2019בהתייעצות ציבורית shin-14988-draft.pdf
ת"י 60065מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחותמאושר נספח ש - 60065
ת"י 60095 חלק 1מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקהמאושר נספח ש - 60095 חלק 1
ת"י 60432 חלק 1נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות נספח ש - 60432 חלק 1
ת"י 60432 חלק 2נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות נספח ש - 60432 חלק 2
ת"י 60745 חלק 1כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות כלליותמאושר נספח ש - 60745 על חלקיו
ת"י 60745 חלק 2.1כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למקדחות ולמקדחות-הולםמאושר נספח ש - 60745 על חלקיו
ת"י 60745 חלק 2.3כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקהמאושר נספח ש - 60745 על חלקיו
ת"י 60745 חלק 2.8כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקביםמאושר נספח ש - 60745 על חלקיו
ת"י 60745 חלק 2.11כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושובמאושר נספח ש - 60745 על חלקיו
ת"י 60745 חלק 2.12כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למרטטות בטוןמאושר נספח ש - 60745 על חלקיו
ת"י 60745 חלק 2.13כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרתמאושר נספח ש - 60745 על חלקיו
ת"י 60745 חלק 2.15כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר חיה)מאושר נספח ש - 60745 על חלקיו
ת"י 60745 חלק 2.17כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות ולמכשירי קיצוימאושר נספח ש - 60745 על חלקיו
ת"י 60968נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות נספח ש - 60968
ת"י 61347 חלק 1אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות נספח ש - 61347 חלק 1
ת"י 61347 חלק 2.1אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט) נספח ש - 61347 חלק 2.1
ת"י 61347 חלק 2.2אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לממירים אלקטרוניים מורידי מתח לנורות להט המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים נספח ש - 61347 חלק 2.2
ת"י 61347 חלק 2.3אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות פלואורניות נספח ש - 61347 חלק 2.3
ת"י 61347 חלק 2.7אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים ממצברים והמיועדים לתאורת חירום (עצמאיים) נספח ש - 61347 חלק 2.7
ת"י 61347 חלק 2.8אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות פלואורניות נספח ש - 61347 חלק 2.8
ת"י 61347 חלק 2.9אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרומגנטיים המיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות) נספח ש - 61347 חלק 2.9
ת"י 14304מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמיתקני תעשייה - מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF) המיוצרים במפעל - מפרט דרישות09/12/201830/12/2018בהתייעצות ציבורית shin_doc_draft_14304.pdf
ת"י 14372מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, כף ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקותמאושר נספח ש - 14372
ת"י 14036מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות הקפצה לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה11/12/201801/01/2019בהתייעצות ציבורית shin-14036-draft.pdf
ת"י 6558 חלק 1בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים - דרישות בטיחותמאושר נספח ש - 6558 חלק 1
ת"י 1157מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה11/12/201801/01/2019מאושר shin-1157-draft.pdf
ת"י 60730 חלק 2.7אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמןמאושר נספח ש - 60730 חלק 2.7
ת"י 62368 חלק 1ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות28/05/2019מאושר נספח ש - 62368 חלק 1
ת"י 14079 חלק 1ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהורית30/06/201930/07/2019בהתייעצות ציבורית נספח ש' 14079-  חלק 1
ת"י 62841 חלק 1כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות כלליות04/12/2019מאושר נספח ש'  - 62841 חלק 1
ת"י 62841 חלק 2.2כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות–הולם המוחזקים ביד04/12/2019מאושר נספח ש' - 62841 חלק 2
ת"י 14079 חלק 3ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: מרפד גזה30/06/201930/07/2019בהתייעצות ציבורית נספח ש' 14079- חלק 3
ת"י 62560נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ-50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות19/08/2019מאושר נספח ש' - 62560
ת"י 62776נורות דיודה פולטת אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות - דרישות בטיחות04/12/2019מאושר נספח ש'  - 62776
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה