חובת תו תקן

 
 

תו-תקן: סמל שאותו רשאי היצרן לסמן על מוצריו, לאחר שקיבל לכך היתר מועדת ההיתרים. ההיתר ניתן לאחר שמכון התקנים הישראלי וידא שהמוצר עמד בדרישות התקנים החלים עליו וייצורו נמצא בפיקוח המכון. המדיניות של מערך תו-התקן נקבעת על ידי מינהלת תו-התקן שהיא מינהלה ציבורית בת 13 חברים ובראשה עומד הממונה על התקינה.

 

תו-תקן חובה: בדרך כלל יצרן המעוניין לסמן מוצריו בתו-תקן עושה זאת מרצונו החופשי. יחד עם זאת קיימים מספר מוצרים שהתקנים החלים עליהם הם תקנים רשמיים הקשורים במיוחד בבטיחות ובבריאות הציבור. עבור מקרים שכאלה פירסם שר הכלכלה את צו התקנים (איסור ייצור מצרכים) ועידכוניו הקובע כי "לא ירכיב אדם, לא ייצר, לא יחזיק למכירה, ולא ימכור מצרך מן המצרכים המפורטים להלן, אלא אם ניתן לו היתר מהמכון לסמנו בתו-תקן והוא סימנו בהתאם להיתר זה".

 

להלן רשימת המוצרים עליהם חלה חובת תו-תקן ומספרי התקנים בהתאם:

מספר תקןמטהשם התקןמטהמס' התקן בעת פרסום הצומטהחובת תו תקןמטה
ת"י 32 חלק 2.5תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמיםת"י 32כן
ת"י 66מטפים מיטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה: המטפהת"י 66כן
ת"י 69מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמית"י 69כן
ת"י 251מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומיםת"י 251כן
ת"י 318מטפי פחמן דו-חמצני מיטלטליםת"י 318כן
ת"י 463מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המאוחסנים בנפרדת"י 463כן
ת"י 570 חלק 1מטפים מיטלטלים: מטפים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף - המטפהת"י 570כן
ת"י 570 חלק 2מטפים מיטלטלים: מד-לחץת"י 570כן
ת"י 579 חלק 1מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחיםת"י 579 חלק 1כן
ת"י 579 חלק 2מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מיםת"י 579 חלק 2כן
ת"י 900 חלק 2.6בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחיםת"י 829כן
ת"י 900 חלק 2.15בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזליםת"י 251 חלק 1כן
ת"י 900 חלק 2.24בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרחת"י 721כן
ת"י 907 חלק 1מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - כללית"י 432, ת"י 907כן
ת"י 907 חלק 2מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצתת"י 432, ת"י 907כן
ת"י 907 חלק 3מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים כירה מזכוכית קרמיתת"י 432, ת"י 907כן
ת"י 907 חלק 4מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה - כללית"י 432, ת"י 907כן
ת"י 907 חלק 5מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצתת"י 432, ת"י 907כן
ת"י 968 חלק 3מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב בהם מצלה, לשימוש מחוץ לבנייניםת"י 968כן
ת"י 968 חלק 4מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ לבנייניםת"י 968כן
ת"י 987מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזרת"י 987כן
ת"י 995 חלק 1תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים מיטלטלים לחימום חלל, ללא ארובה, המופעלים בגפ"םת"י 995כן
ת"י 995 חלק 2תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: מכשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצקית"י 995כן
ת"י 995 חלק 3תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאייםת"י 995כן
ת"י 995 חלק 4תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, ללא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"טת"י 995כן
ת"י 995 חלק 5תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצים, הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-20 קו"טת"י 995כן
ת"י 995 חלק 6תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"טת"י 995כן
ת"י 1049מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול ולצלייהת"י 1049כן
ת"י 1153מטפים לכיבוי אש לשימוש חד-פעמית"י 1153כן
ת"י 1498 חלק 1מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקהת"י 1498 חלק 1כן
ת"י 1498 חלק 2מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויותת"י 1498 חלק 2כן
ת"י 1498 חלק 3מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשותת"י 1498 חלק 3כן
ת"י 1498 חלק 4מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישהת"י 1498 חלק 4כן
ת"י 1498 חלק 5מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרותת"י 1498 חלק 5כן
ת"י 1498 חלק 6מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענועת"י 1498 חלק 6כן
ת"י 1498 חלק 7מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעולת"י 1498 חלק 7כן
ת"י 1498 חלק 8מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרש המשחקים   כן
ת"י 2252 חלק 1מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגורת"י 2252 חלק 1כן
ת"י 2252 חלק 2משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופעת"י 2252 חלק 2כן
ת"י 2481 חלק 0מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - דרישות יסודת"י 24כן
ת"י 2481 חלק 1מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליותת"י 24כן
ת"י 2481 חלק 2מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות הידרוליותת"י 24כן
ת"י 2481 חלק 41מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא - מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנשים עם מוגבלות תנועה2251 חלק 1כן
ת"י 5817 חלק 1מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי שתייה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניותת"י 1157כן
ת"י 5817 חלק 2מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיותת"י 1157כן
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו